Folkeskoleelever skal tilbydes at få undervisning i arabisk, og modersmålsundervisning skal være gratis i løbet af hele skoletiden. Det mener Det Radikale Venstre i Københavns Kommune.

I Københavns Kommune skal elever i folkeskolen kunne vælge arabisk, ligesom de i dag kan vælge tysk eller fransk. I hvert fald hvis de Radikale får deres vilje.

Medlem af Borgerrepræsentationen i København samt børne- og ungdomsordfører for partiet, Tommy Petersen (R), argumenterer nemlig for, at det ikke giver nogen mening, at børn i dag ikke kan lære arabisk i folkeskolen.

- Arabisk er et af de mest talte sprog i verden. 280 millioner arabere er nærmeste nabo til EU, og arabisk er det største indvandrersprog i Danmark. Herudover har Danmark masser af erhvervsinteresser i arabiske lande. Derfor giver det ingen mening, at man ikke kan tage arabisk som prøvefag i folkeskolen, eller at børn af forældre fra arabisktalende lande uden for EU/EØS ikke kan få modersmålsundervisningen betalt efter 5. klasse, siger Tommy Petersen i en skriftlig udtalelse.

I 2009 bad Københavns Kommune om lov til at tilbyde arabisk som prøvefag. Men det afviste den daværende undervisningsminister, Bertel Haarder (V), fordi gymnasierne ikke udbød faget. Men i dag er der flere gymnasier, der udbyder faget, og derfor vil de Radikale forsøge at overtale Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune til at bede Undervisningsministeriet om at tilbyde arabisk som prøvefag i København.

- Det er en stor fordel, at danskerne er gode til fremmedsprog, og hvis man har forudsætning for at blive god til et sprog, fordi man allerede taler det derhjemme, så skal det selvfølgelig styrkes. Det kan kun være en fordel, lyder argumentet fra Tommy Petersen.

Udover at tilbyde arabisk som prøvefag vil de Radikale også gøre sprogundervisningen i arabisk som modersmål gratis hele folkeskoletiden.

- I dag er det gratis til og med 5. klasse, og derefter falder omtrent 90 procent af eleverne fra, siger Tommy Petersen, der har fået Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning til at kigge på, hvor meget det vil koste at droppe egenbetalingen fra 6. til 9. klasse.

Hvis deltagerantallet ender på det samme, som det er blandt eleverne fra 1. til 5. klasse, altså 1.200 elever, vil det komme til at koste lidt over fire millioner kroner om året. Derfor vil Tommy Petersen sikre det fulde beløb ved efterårets budgetforhandlinger.

- Når vi ikke engang kan støtte folk med dansk som andet sprog i at opnå et tilstrækkeligt højt niveau på deres modersmål til, at de kan blive tolke, så skyder vi virkelig os selv i foden, siger han.