En ny og kontroversiel praksis har bredt sig på landets psykiatriske hospitalsafdelinger.

Fænomenet ’rask fredag’ går ud på, at læger udskriver psykisk syge patienter på trods af, at de endnu ikke er raske til at komme ud. Typisk fordi der ikke er nok personale i weekenden til at tage sig af dem.

For første gang bekræfter formanden for psykiatere nu, at den omstridte praksis finder sted.

»Det er et fænomen, som jeg ikke kan afvise eksisterer. Vi er bekendt med, at det sker,« siger Torsten Bjørn Jacobsen til BT. Han understreger, at han udtaler sig bredt på alle psykiateres vegne, og at det givetvis ikke foregår overalt.

Psykiaterformanden begrunder fænomenet med mangel på sengepladser og et stigende antal psykiatriske patienter, der indlægges.

I 2016 rykkede politiet ud til 4.273 tvangsindlæggelser af psykisk syge, der var til fare for sig selv eller andre. Det viser nye tal fra Rigspolitiet, som BT har fået aktindsigt i.

Tallet svarer i gennemsnit til 11,7 indlæggelser hver dag, og antallet af tvangsindlæggelser er siden 2007 steget med 66 procent.

Danske Regioner, der driver landets sygehuse, kalder ’rask fredag’ for totalt uacceptabelt.

»Det kan jeg ikke leve med. Vi kan ikke have et sundhedsvæsen, hvor syge bliver udskrevet. Hvis der er læger, der mener, at vi udskriver patienter, de mener er alt for syge, må de gå til mig og deres politikere,« siger formand for Danske Regioners psykiatriudvalg Charlotte Fischer (R).

»Vi får af vores administrationer at vide, at det kører lægeligt forsvarligt – og det er vores opgave at sikre det,« siger Charlotte Fischer.