Det kan godt betale sig at restaurere Vikingeskibshallen i Roskilde, mener professor Mogens A. Morgen.

Roskilde. Kulturministeriets beslutning om at fjerne fredningen af Vikingeskibshallen i Roskilde er dybt problematisk.

Det mener professor ved Arkitektskolen Aarhus og medlem af Det Særlige Bygningssyn Mogens A. Morgen. Han tilføjer, at beslutningen er "en bombe under systemet".

- Vi har opbygget et fredningssystem i Danmark, og det skal man respektere.

- Hvis politiske vinde gør, at man går ind og ophæver en fredning, er det sådan set en bombe under det velfungerende system, man har lavet, siger Mogens A. Morgen.

I Det Særlige Bygningssyn, som er kulturministerens rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning, har man flere gange behandlet spørgsmålet om museet.

Her har Mogens A. Morgen selv været med til at beslutte, at bygningen er fredningsværdig.

Muséet huser fem vikingeskibe og er en del af Vikingeskibsmuseet, som flere gange har været truet af oversvømmelse og vandstandsstigninger.

Men behovet for ombygning er slet ikke så stort, at museumshallen ikke kan bevares, mener professoren.

- Det er altid kontroversielt at ophæve en fredning. I det her tilfælde, hvor bygningen kan sættes i stand, er det endda meget problematisk, siger han.

Beslutningen om bygningens fremtid ligger hos museets bestyrelse, der efter ministeriets beslutning nu har mulighed for at rive den ned.

Bygningen er tegnet af arkitekten Erik Christian Sørensen og åbnede i 1968. Den er fra stilperioden brutalismen og blev fredet i 1998.

- Hvis fredningen bliver ophævet, og det her hus forsvinder, mister man et arkitektonisk hovedværk i Danmark, siger Mogens A. Morgen.

Museet søgte i 2016 selv om en affredning.

Men i 2017 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde fredningen. Her vurderede man, at hallen godt kunne restaureres. Undersøgelser viste, at bygningen ikke var i så dårlig stand som frygtet.

Den beslutning har ministeriet som øverste instans nu omgjort.

Ministeriet mener ikke, at man kan kræve, at museet laver nye tiltag og konstruktionsændringer for at bevare hallen.

Kulturminister Mette Bock (LA) forsvarer beslutningen.

- Man kunne ikke i 60'erne, da man byggede museet, have forudset den stigende vandstand. Derfor bliver vi nødt til at sige, at det, der vægter højest, er, at vi nu kan sikre vikingeskibene, siger Mette Bock.

/ritzau/