To privathospitaler vil byde på opgaven med at drive en stor del af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Politikerne håber, at en privat aktør kan være med til at afhjælpe lægemanglen og blive en gevinst for patienter og økonomien. Læger er skeptiske.

Syge på Sjælland kan fremover i stor målestok blive undersøgt og behandlet af læger fra privathospitaler, når de har brug for hjælp i lægehuse, hos vagtlæger eller på sygehuset. To store private aktører, det svenskejede Hamlet-Aleris og Privathospitalet Valdemar i Ringsted, bebuder nu, at de byder på opgaven med at stå for en stor del af driften af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Det skriver Berlingske lørdag.

- I forvejen løser vi en del opgaver for regionen, og derfor er det også naturligt for os at byde hér, siger direktør Jens Jacobsen fra Privathospitalet Valdemar.

På Hamlet bekræfter direktør Nis Alstrup, at man også hér vil byde på opgaven.

Det to privathospitaler reagerer på udbudsannoncer, som Region Sjælland netop har indrykket, efter at politikerne i regionsrådet i efteråret besluttede at gå efter at indgå et omfattende »strategisk samarbejde« med en privat sundhedsaktør.

Hensigten er, at det private firma skal stå for driften af såvel lægehuse som lægevagt og »hele eller dele af en sygehusfunktion«. Målet er, at samarbejdet skal være med til at løse regionens problemer med at skaffe tilstrækkeligt med læger til lægehuse og hospitaler.

- Vi satser på, at det kan blive en gevinst både for vores patienter og for vores økonomi. En bedre kvalitet og en øget kapacitet kan også være med til at sikre, at ventetiderne ikke stiger, men forbliver lige så korte, som de er i dag, siger næstformand for regionsrådet i Region Sjælland Jens Stenbæk (V).

Region Sjælland er i forvejen en af de regioner, som gør mest brug af private aktører primært til at udføre diverse undersøgelser samt planlagte behandlinger og operationer. I dag bruger regionen cirka 200 millioner kroner årligt på køb af sygehusydelser hos private leverandører.

Man har i perioder haft problemer med at skaffe læger til flere af de offentlige sygehuse, og aktuelt kniber det med at få praktiserende læger til at slå sig ned og overtage ledige praksisser i blandt andet den sydlige del af regionen. I den situation har regionen valgt selv at drive egne regionsklinikker i for eksempel Nykøbing Falster.

Det er den type klinikker, som regionen gerne ser, at private aktører overtager driften af – sammen med driften af lægevagten, som i dag drives af de praktiserende læger.

- Vi håber, at der i dialogen med private aktører kan opstå nogle nye løsninger på problemerne med lægedækningen i dele af regionen. Vi har også udfordringer med lægevagten. Der er færre og færre praktiserende læger, som kører ordningen, og der mangler integration med de øvrige akuttilbud. Derfor må vi være på forkant og se, hvad vi kan gøre den dag, de praktiserende læger måtte sige den aftale op, siger Jens Stenbæk.

Udbuddet i Region Sjælland kommer samtidig med, at regionerne og de praktiserende læger forsøger at nå til enighed om en ny overenskomst. Forhandlingerne er gået trægt, og parterne har længe syntes at stå meget langt fra hinanden med et sammenbrud og en egentlig konflikt som mulig udgang.

De praktiserende læger i regionen stiller sig også uforstående overfor planerne om at få private sundhedsaktører ind på praksisområdet.

- Der er ikke spor brug for denne finte. Familielægeordningen er uhyre effektiv, folk er trygge ved den, og vi har ingen problemer med at dække lægevagten. Det vil være et brud på overenskomsten, hvis de går den vej. Det hér handler om, at regionerne vil bestemme mere og ikke om, hvad der er bedst for patienterne, siger formand for de praktiserende læger i Region Sjælland Niels Ulrich Holm.

Lægeforeningen i regionen er knap så skeptisk, men påpeger blandt andet, at der kan være en risiko for, at patienter ikke kan få den fornødne behandling, hvis privathospitalet går konkurs.

- Derfor er man nødt til at sikre sig, at man stadig har ekspertisen og kompetencerne inden for alle specialer i det offentlige system. Hvis man går den vej, er det vigtigt, at der er solide aftaler også omkring for eksempel forskning og uddannelse. Men hvis rammerne er i orden, og det er offentlig styret og finansieret, har vi ingen problemer med private aktører på sygehusene, siger formand Jette Eva Nielsen.

I regeringspartierne er den private satsning i Region Sjælland også blevet modtaget med skepsis. Især Socialdemokraterne og SF har blæst til kamp mod privathospitalerne og har forringet forretningsvilkårene for dem efter de gyldne år under VK-regeringen. Det er blandt andet sket ved at sætte behandlingsgarantien op fra én til to måneder, ved at fjerne skattefordelene ved sundhedsforsikringer og ved at stramme kriterierne for at få en række af den type operationer, som især udføres på privathospitaler, blandt andet fedmeindgreb.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) vælger dog i denne omgang at forholde sig forsigtigt positiv til planerne i Region Sjælland.

- Jeg er optaget af, at vi har et stærkt sygehusvæsen, hvor patienterne er sikre på at kunne få en behandling af høj kvalitet. Og hvis en partnerskabsaftale, som den Region Sjælland ønsker at indgå med private sygehusaktører, kan gavne patienterne ved eksempelvis at sikre, at de kan blive hurtig udredt, har jeg sådan set ingen indvendinger, siger hun.

Venstre er mere helhjertede i deres støtte og presser både i regioner og på Christiansborg på, for at de private aktører kommer til at fylde betydeligt mere i sundhedsvæsenet. Partiet har blandt andet bebudet, at man ønsker at genindføre behandlingsgarantien i sin oprindelige skikkelse, hvor patienter får ret til behandling på privathospital på det offentliges regning, når ventetiden på de offentlige sygehuse overstiger en måned.

I Region Hovedstaden vil partiets spidskandidat Martin Geertsen (V) ligeledes gå efter at få private til at drive dele af de offentlige hospitaler.

Selv om sundhedsministeren umiddelbart ingen indvendinger har, hejser hun dog også et advarselsflag i forhold til at give de private hospitaler monopol på visse behandlinger.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at regionen samtidig sikrer, at man inden for det offentlige sygehusvæsen har de fornødne kompetencer til at kunne løfte opgaver, som løses i samarbejde med privathospitaler. Der skal altså være en eller anden sikkerhed for, at offentlige sygehuse kan hjemtage opgaver, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Astrid Krag.