B.T. bragte i juli måned en omtale af 'Danmarks 13 mest radikale højre-ekstremister'. Én af personerne har klaget til Pressenævnet

Til artiklen om personer på den yderste højrefløj var indsat et persongalleri af de omtalte personer med omtale af disses domme.

Én af personerne blev i 2008 idømt 40 dages ubetinget fængsel for værtshusslagsmål (vold).

Han færdedes dengang i de højreekstremistiske miljøer.

Pressenævnet finder, at omtalen af de højreekstremistiske grupperinger har offentlig interesse, men at omtalen af dommen på 40 dages fængsel mere end to år efter dommens afsigelse ikke har offentlig interesse i forhold til klager, der ikke længere færdes i de omtalte miljøer.

B.T. burde have undladt at nævne personens navn ved omtalen.

Da avisen ikke gjorde dette, har Pressenævnet udtalt kritik af B.T. og bt.dk. Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på Pressenævnets hjemmeside her

Læs artiklen her.