Kirkeminister Manu Sareen er rystet over manglen på tolerance fra modstandere af homovielser. 'Debatten er blevet meget personlig,' siger han i interview med Søndagsavisen.

Allerede fra midten af juni kan bøsser og lesbiske blive ægteviet i kirken Vedtagelsen af lovforslaget er en formssag. Men prisen kan blive helvedes flammer for kirkeminister Manu Sareen (R) og de øvrige medlemmer af regeringen, der står bag loven.

- Debatten er undervejs blevet meget personlig, fortæller Manu Sareen til Søndagsavisen om sine mange møder med præster og biskopper.

- I diskussioner med visse højrefløjspræster har jeg fået at vide, at vi - regeringens medlemmer - vil blive straffet på dommedag, hvis lovforslaget bliver fremsat, fortsætter han.

Frygter ikke flammehav

Frygten for helvedes flammehav bider dog ikke rigtig på Manu Sareen. Han er mere rystet over manglen på tolerance.

- Det er dybt besynderligt, at personer, der taler om en rummelig folkekirke og næstekærlighed, har så svært ved at rumme uenigheder. Uenigheder bør holdes i en ordentlig tone, siger han.

Manu Sareen understreger igen og igen, at det er frivilligt, om præsterne vil vie et homoseksuelt par. Og at han ikke blander sig i kirkens indre anliggender, som han er blevet beskyldt for, men at han har overladt det til biskopperne at udarbejde vielsesritualet.

- Men helt personligt undrer jeg mig over, at der er præster, der ikke vil vie homoseksuelle, siger han.

Ifølge Præsteforeningens undersøgelser vil knap 30 procent af præsterne ikke vie homoseksuelle. Modstanderne tilhører hovedsageligt to retninger inden for folkekirken: Indre Mission og Tidehvervsbevægelsen. Sidstnævnte har de to fætre Søren Krarup og Jesper Langballe som frontfigurer. De øvrige 70 procent af landets cirka 2.400 præster har ingen kvaler ved at skulle vie homoseksuelle, skønner Præsteforeningen.

Alligevel forventer Manu Sareen, at der i de kommende år venter et stort arbejde for at undgå splittelse, udmeldinger og en folkekirke opdelt i små fraktioner, der lever deres eget liv.

- Teologisk bliver jeg aldrig enig med dem, der er imod kvindelige præster og ikke vil vie fraskilte og homoseksuelle. Men jeg er helt sikker på, at vi nok skal få klinket skårene. Tiden vil være med denne her lov. Om et år vil kritikken være forstummet, siger Manu Sareen, der sammenligner den heftige debat med den debat, der skød op i 1948, da det blev foreslået, at kvinder også skulle have lov til at være præster.

- Der var en enorm modstand. Der blev indsamlet underskrifter imod forlaget, men nu kan vi ikke forestille os, at kvinder ikke skulle kunne være præster, siger han til Søndagsavisen.

BNB