Region Hovedstadens nye it-system Sundhedsplatformen mangler penge, og politikerne bliver derfor bedt om at finde ekstra 80 mio. kr. for at holde systemet oppe.

Politikerne i Region Hovedstaden skal til lommerne og finde 80 mio. kr. til hospitalernes nye IT-system Sundhedsplatformen næste år, hvis systemet skal fungere optimalt.

Der er nemlig brug for flere penge til at få Sundhedsplatformen til at virke, og samtidig er der lange udsigter til de økonomiske gevinster, som det nye it-system allerede fra sidste år skulle have givet.

Det kom frem på et møde i Region Hovedstadens IT- og afbureaukratiseringsudvalg i går. Det fremgår af dagsordenen, at administrationen anbefaler, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 bliver fundet 80 mio. kr., der kan dække uforudsete udgifter i forbindelse med Sundhedsplatformen.

I det oprindelige budget for Sundhedsplatformen regnede man ellers med, at der ikke ville være nogle udgifter til drift eller udvikling i 2018, efter der samlet set var betalt 2,1 mia. kr. til og med 2017. Tværtimod fremgår det af den business case, der ligger til grund for Sundhedsplatformen, at man alene i år skulle høster gevinster ved systemet for mindst 120 mio. kr.

En række eksperter har over for BT kaldt business casens beregninger ‘naive’ og sået tvivl om, hvorvidt Region Hovedstaden ville få gevinster i det tempo, der var lagt op til. Det viser sig nu, at eksperterne havde ret i deres kritik.

Regionsdirektør Hjalte Aaberg har over for BT erkendt, at udsigterne til gevinster i business casen ikke kommer til at holde stik. Man kan da også læse i oplægget til politikerne om at afsætte ekstra 80 mio. kr. næste år, at gevinsterne lader vente på sig, uden dette dog er nærmere beskrevet.

Medlem af IT- og afbureaukratiseringsudvalget for Enhedslisten Marianne Frederik deltog i mødet. Hun hæftede sig ved, at regionen stadig ikke kan svare på, hvornår systemet kommer til at køre, som det skal.

»Vi fik at vide på mødet, at pengene blandt andet skal bruges til at få systemet til at fungere bedre ude på hospitalerne, og det er det vigtigste for mig. Jeg vil bare have systemet til at fungere, men det skal selvfølgelig ikke koste hundredevis af millioner.«

V-politiker kræver svar
Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden Martin Geertsen (V) kritiserer, at det ikke fremgår, om der fortsat er udsigt til at score store gevinster ved Sundhedsplatformen, når politikerne nu skal afsættes flere millioner til it-systemet. Han frygter, at det vil koste på borgernes velfærd.

»Hvis vi skal investere yderligere, vil vi have klarhed over konsekvenserne for regionens økonomi. Kommer det til at gå ud over nogen? Er der andre steder vi skal skære? Det står mig meget uklart lige nu,« siger Martin Geertsen, som kræver svar på, om beregningerne bag business casen, som lover store økonomiske gevinster ved at indføre Sundhedsplatformen fra start, holder vand.

»Det er kritisabelt, hvis man har opstillet et scenarie, der er for optimistisk, og et tempo, som ikke holder stik. For selv om gevinsterne måske kommer senere, vil det under alle omstændigheder til at svie på den korte bane, hvis vi skal afsætte flere penge. Det vil jeg have klare svar på. Vi brugte netop gevinsterne som argument for at investere,« siger Martin Geertsen, som vil have indsigt i, om politikerne har fået fuld indsigt i sagen.

»Hvis man ikke kan se nogen driftsbesparelser eller konturerne af det, så er det en alvorlig sag. Så er vi blevet forholdt oplysninger,« siger han.

Ekspert: Kan stadig betale sig
Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh har læst businesscasen for Sundhedsplatformen og gennemgået dagsordenen for BT. Han pointerer, at en besparelse på 80 millioner kroner ikke er kritisk for en region, men at det er afgørende, at systemet kommer til at virke.

»Det er kendt stof for en region at skulle håndtere besparelser af den type. Den rigtigt store udfordring handler om, hvorvidt de økonomiske gevinster, som Sundhedsplatformen på sigt skal give, kan realiseres. Derfor er de to puljer til drift og udvikling også strengt nødvendige. Ellers får man ikke de driftsfordele, der kan give besparelserne,« siger Per Nikolaj Bukh, der mener, at regionernes beslutning om at købe Sundhedsplatformen har været rigtig, selv om der har været udfordringer i implementeringsfasen.

»Regionerne skulle have et nyt it-system, og de langsigtede økonomiske gevinster er så store, at selv hvis den bliver flere 100 millioner dyrere, så kan regionen betale det tilbage indenfor en overskuelig periode, hvis de får de besparelser, de regner med, at den giver.«

Regionen skal dog ikke kun finde ekstra penge til drift og udvikling af det milliarddyre system. Siden Sundhedsplatformen er blevet indført på hospitalerne, har det kostet penge, fordi lægerne ikke kan nå at behandle lige så mange patienter.

I Region Hovedstadens 1. Økonomirapport fra 2017 fremgår det, at regionen sidste år tabte 100 millioner på grund af nedsat aktivitet, og man vurderer, at der også i 2017 vil forekomme mindreindtægter. Ifølge rapporten er der en risiko for, at der vil være tale om en væsentlig indtægtsnedgang.

Regionsrådet skal tage stilling til sagen den 13. juni.