TV-overvågning af boligorganisationer og idrætsanlæg får kriminaliteten til at falde, siger politiet. Skeptikere frygter, at de kriminelle bare flytter over til naboen.

TV-overvågning virker. Så klar er politiets konklusion fire år efter, at boligforeninger og idrætsforeninger fik lov til at TV-overvåge deres områder for at bekæmpe hærværk og kriminalitet. Det skriver Information.

»Samlet set er der positive erfaringer med TV-overvågning foretaget af boligforeninger og idrætsanlæg, fordi det kan have en præventiv effekt. Flere politikredse har givet udtryk for, at TV-overvågning har skabt mere tryghed for borgerne i de berørte områder,« siger justitsminister Karen Hækkerup (S) til avisen.

Rigspolitiet og Datatilsynet har for første gang undersøgt erfaringerne efter lovændringen i 2010.

Mere end 100 boligorganisationer har fået lov til at sætte videokameraer op i deres boligområde, mens der kun er givet en enkelt tilladelse til TV-overvågning af idrætsanlæg, viser en redegørelse fra Rigspolitiet.

I redegørelsen hedder det, at »der er gode erfaringer med at benytte optagelserne fra kameraer, der er placeret i boligområder til efterforskning af blandt andet færden, ildspåsættelse og hærværk«.

Politikredsene melder om en markant præventiv effekt af videoovervågningen med store fald i antallet af anmeldelser.

Skeptikere advarer dog om, at TV-overvågningen måske blot sender kriminaliteten over til naboen.

»For eksempel synes jeg, det ville være relevant at undersøge om boligforeningerne bruger det i selvstændigt opklaringsarbejde og kan finde på at udskrive boligafgifter på baggrund af materialet. Jeg synes også, at man burde spørge beboerne, hvad de synes. Endelig er der spørgsmålet om, hvorvidt man blot flytter problemerne til naboområderne. Det, synes jeg, man skal se grundigere på, inden man træffer alt for omfattende beslutninger,« siger overvågningsforsker og lektor i informations- og medievidenskab ved Aarhus Universitet Peter Lauritsen til Information.