I 2012 fik konsulent Christine Thorsen udbetalt mere end 2,6 millioner kroner af Rigspolitiet for arbejde, hun endnu ikke havde udført.

Sagen om vennetjenester og ulovlige milliondyre konsulentopgaver i Rigspolitiet tager nu en ny drejning.

Som afsløret i BT forgyldte afdelingschef Bettina Jensen i Rigspolitiet to tidligere kolleger med lukrative konsulentopgaver for 20 mio. kroner mellem 2011 og 2013. Et forhold, som Kammeradvokaten i en opsigtsvækkende kritik kalder ulovlig, fordi opgaverne ikke blev sendt i udbud, ligesom forvaltningspraksis ikke er blev overholdt.

Nu kan BT så afsløre, at de to konsulenter Christine Thorsen og Mariann Færø fik store summer udbetalt af Rigspolitiet på forskud for arbejde, der endnu ikke var udført.

Eksempelvis fik ejer af virksomheden Dynamic Approach Christine Thorsen i 2012 forudbetaling for 1.843 timers arbejde, som hun ikke leverede ydelser for. I alt fik hun honorarer på næsten 4,5 millioner kroner.

Det fremgår af den rapport fra Kammeradvokaten, som i forgårs blev offentliggjort. Og med en timeløn på 1.417 kroner ifølge Rigspolitiets egen redegørelse fik hun altså udbetalt mere end 2,6 millioner kroner i forskud.

Foto: Rigspolitiet Koncernservice
Vis mere

Politiets rapport.

Indhenter det forsømte i 2014

Først i 2014 finder Rigspolitiet ud af, at Christine Thorsen hellere må levere nogle ydelser for de mange penge, hun har fået udbetalt.

Det sker, fordi Rigsrevisionen på et kontrolbesøg påpeger, at den er gal. Efterfølgende leverer Christine Thorsen så konsulentydelser uden honorarer, så hovedparten af det forsømte indhentes.

»Det er i dén grad kritisabelt, at Rigspolitiets egne kontrolsystemer ikke fanger, at konsulenten har fået så mange penge udbetalt uden at have leveret noget. Det hele sejler, for at sige det mildt,« siger Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i Skatterådgivningscentret Lanwell.

Forudbetalingen betyder, at Rigspolitiet mellem 2012 og 2014 har haft et tilgodehavende hos Christine Thorsen, og det er uden, at Rigspolitiet har sikret sig juridisk.

Normalt sker det gennem en såkaldt ‘uigenkaldelig anfordringsgaranti hos et anerkendt pengeinstitut’.

Men over for Kammeradvokaten bekræfter Rigspolitiet, at der ingen anfordringsgaranti har været, og Kammeradvokaten konkluderer da også, at det er i strid med ‘budgetvejledningen’.

Rigspolitiet har over for Kammeradvokaten forklaret sig med blandt andet ‘generel uvidenhed’ om bogføringen, ligesom der har været en forsinkelse på leveringen af ydelserne.

»Det ser unægtelig ud som om, at afdelingschefen blot har sikret konsulenten nogle faste honorarer, og så har man bare løbende set, hvad der ville komme af arbejde. Vi ved jo også, at mange af fakturaerne bare har heddet ‘konsulentassistance’ og ikke været specificeret, som ellers normalt er et krav, når man benytter sig af konsulenter i offentlige virksomheder,« siger Michael Egholm.

Ifølge BTs kilder i Rigspolitiet har Christine Thorsen i alle årene da også haft sin faste gang i Rigspolitiet. Det eneste, der adskiller hende fra de ansatte, er, at hun får sit konsulenthonorar på ca. 1.417 kroner i timen i stedet for løn.

Forudbetaling eller faste beløb

Kammeradvokaten kritiserer også, at den anden konsulent Mariann Færø, der er ejer af firmaet Just Training og blandt andet er kendt for at have købt en pels til 400.000 kroner i TV3-programmet ‘Købmand på 1. klasse’, får forudbetaling.

I slutningen af 2012 får hun nemlig udbetalt 1,3 million kroner for ydelser, som først bliver leveret endeligt i 2014.

Beløbet på 1,3 million kroner berøres også andetsteds i rapporten, idet Kammeradvokaten samtidig bemærker, at et planlagt medarbejderseminar – som er en del af den samlede pakkeydelse, som Mariann Færø skal levere for de 1,3 mio. kroner – aflyses.

Artiklen fortsætter under billedet

Ikke alene har Rigspolitiet fået udført konsulentopgaver, der mest af alt ligner vennetjenester, der er også sket en forudbetaling uden arbejde – som faktisk mest ligner faste honorarer.
Ikke alene har Rigspolitiet fået udført konsulentopgaver, der mest af alt ligner vennetjenester, der er også sket en forudbetaling uden arbejde – som faktisk mest ligner faste honorarer.
Vis mere

Til Mariann Færøs store held har Rigspolitiet dog samtidig brug for fire ekstra analyser, 36 timers sparring med Bettina Jensen og 26 timer ‘til at få et samlet overblik over gennemførte person-, logistik-, og teamanalyser’ for præcis samme beløb. Så i stedet for at få et nedslag i prisen på grund af det aflyste medarbejderseminar, betaler Rigspolitiet altså alligevel 1,3 million kroner.

Det undrer Michael Egholm.

»Det efterlader det indtryk, at man har lovet hende betaling for et stykke arbejde, og hvis ikke det er det ene, hun får betaling for, så er det noget andet. Og sjovt nok rammer det også præcis samme beløb, som det ville have kostet af afholde det aflyste seminar,« siger han.

»Man bemærker også, at de ydelser, medarbejderseminaret konverteres til, er nogle lidt luftige ydelser, og det er svært at finde ud af, hvad de dækker over. ‘Sparring med afdelingschefen’ kan jo være hvad som helst,« siger Michael Egholm.

Kammeradvokaten mener også, at det er kritisabelt på den måde at konvertere ydelser og skriver, at det kun kan lade sig gøre, fordi Rigspolitiet ikke har sendt opgaverne i udbud.

’Udbudsretligt vil det ofte være problematisk at anvende en leverandør til andre opgaver end dem, som er beskrevet i udbudsmaterialet,’ konkluderer Kammeradvokaten.

Politiet: En klar fejl


Af: Søren Kjellberg Ishøy | sris@berlingske.dk

BT ville gerne have talt med Rigspolitiets økonomidirektør Nikolaj Veje, men det kunne ikke lade sig gøre. I stedet har vi fået skriftlige svar. Og han erkender, at forudbetalingerne var en fejl.

»Nogle af betalingerne blev gennemført forud for projekternes gennemførelse. Det var en klar fejl, og det er blevet indskærpet over for Koncernservice (hvor Bettina Jensen er chef, red.), at der ikke må ske forudbetaling. Men det ændrer ikke ved, at der er leveret ydelser for pengene, og der er løbende fulgt op på leverancer og tidsforbrug,« skriver han.

Byttehandel

Nikolaj Veje finder det ikke underligt, at et aflyst medarbejderseminar betyder, at Mariann Færøs ydelser i stedet konverteres til blandt andet sparring med Bettina Jensen.

»Et nyt center for beredskabskommunikation indebar en række nye opgaver, hvor ekstern bistand var påkrævet. Ca. 10 pct. af den samlede pakkeaftale blev derfor af Koncernservice konverteret til rekruttering, sparring og konsulentbistand,« skriver han.

Søren Pind
Søren Pind
Vis mere

Søren Pind: Det er utilfredsstillende


BT talte i går med Søren Pind (V), og han ville ikke sige andet udover det svar, han har givet til Folketingets Retsudvalg. Her skriver han blandt andet:

»Jeg finder det selvsagt klart utilfredsstillende, at Rigspolitiet i en række tilfælde har indgået kontrakter i strid med udbudsreglerne«, ligesom justitsministeren konstaterer, at han forventer, »at samtlige institutioner på Justitsministeriets område overholder de gældende udbudsregler«.

Dansk Folkepartis Peter Kofod Poulsen er ikke tilfreds med Søren Pinds svar, som han mener lige så godt kunne trækkes i en automat.

»Det vil klæde ham at få ryddet op i det her. Det er en meget kedelig sag at slæbe rundt på. Det skader den troværdighed, man bør have til Rigspolitiet. Og han bliver nødt til at tage fat og få ryddet op i stedet for bare at sige, at alting bør foregå efter reglerne,« siger han.

»Der er sådan set ikke nogen af os, der er uenige i, at reglerne skal overholdes. Men ministeren skal uddybe, hvad der kommer til at ske,« siger Peter Kofod Poulsen og lægger op til yderligere spørgsmål i sagen til besvarelse i folketingets Retsudvalg.

Afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen ankommer til audiens mandag d. 16 juni 2014 på Christiansborg Slot. (Foto: Bjarne Lüthcke/Scanpix 2014)
Afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen ankommer til audiens mandag d. 16 juni 2014 på Christiansborg Slot. (Foto: Bjarne Lüthcke/Scanpix 2014)
Vis mere