Mænd, der som fostre er blevet udsat for en blanding af hormonforstyrrende pesticider, risikerer at få forringet sædkvalitet og indlæringsevne, konkluderer forskere.

Mænd, der som fostre er blevet udsat for en cocktail af hormonforstyrrende pesticider, risikerer at få en betydeligt ringere sædkvalitet og væsentligt sværere ved at lære nyt end dem, der ikke har været udsat for den påvirkning. Det konkluderer et dansk forskerhold fra DTU Fødevareinstituttet efter at have gennemført forsøg med rotter, skriver Information.

Rotters biologi har stor lighed med menneskets, når det gælder hormonernes indvirkning på kroppen.

- Vores studier kaster så at sige lys over en biologisk mekanisme, der påvirker fostret gennem varierende mængder af det mandlige kønshormon testosteron. Hvis et drengefoster skal udvikle sig normalt, skal det udsættes for en ordentlig bølge af testosteron, og det gør det ikke, hvis det udsættes for en stor dosis af en blanding af hormonforstyrrende stoffer, siger professor Ulla Hass, der er forskningsleder ved Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering ved DTU Fødevareinstituttet, til Information.

Hun opfordrer derfor de regulerende myndigheder til at granske området igen og vurdere, om de fastsatte grænseværdier for dagligt indtag, de såkaldte ADIer, tager højde for kombinationseffekter. Samtidig foreslår hun, at myndighederne enten fastsætter lavere ADI for hver enkelt pesticid eller også bruger de nye resultater til at vurdere de såkaldte MRLer – grænseværdier, der angiver, hvor store mængder pesticidrester, der må være i den mad, vi køber.

- Vi vil gå i dialog med Ulla Hass og hendes kolleger for at få uddybet resultaterne. For vi er selvfølgelig interesserede i at få en regulering, som gør, at pesticider ikke er til stede i større omfang, end at vi kan sikre, at de ikke er sundhedsskadelige, siger Henrik Nielsen, kontorchef for Afdeling for Kemi og Fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen, til avisen.

Hvis grænseværdierne skal ændres, skal det ikke bare ske i Danmark, men i EU, da de er EU-regulerede, og Danmark skubber ifølge Henrik Nielsen på, for at fremme udviklingen af en fælleseuropæisk metode til at vurdere kombinationseffekter, skriver Information.