Nye regler kan koste kørekortet

Hvis du er i gang med at tage kørekort, kan du ende i et limbo mellem de gamle og de nye regler, som træder i kraft 19. januar.

På lørdag er reglerne for kørekort mere strikse - du skal forny det hyppigere, aldersgrænserne er strammede, der er flere kategorier på det nye plastkort,  som ligner et kreditkort, og det vil kun have 15 års gyldighed. Men du skal være allermest opmærksom, hvis du er ved at tage kørekort.

Hvis du har påbegyndt eller færdiggjort køreundervisning, men ikke har bestået den praktiske prøve inden 19. januar, eller ikke har bestået den praktiske prøve og gerne vil op til ny praktisk prøve inden den 19. januar, kan du i visse tilfælde risikere at skulle starte forfra med køreundervisning. Det oplyser politiet på deres hjemmeside. Dette gælder dog ikke for det helt almindelige B-kørekort, men kan eventuelt komme på tale for kørekort til motorcykel, lastbil og bus og ikke opfylder de nye krav. Læs nærmere om det på politiets hjemmeside.

Du kan også risikere, at du ikke længere opfylder alderskravene, eller at dit kørekort har en kortere gyldighedsperiode end normalt.

Politiet har for at undgå, at alt for mange bliver ramt aflyst alle teori- og praktiske prøver mellem 11. og 18. januar.

Hvis du er ved at tage kørekort, skal du være opmærksom på:
 • at du kun kan være sikker på at få udstedt kørekort efter de gamle regler, hvis du består køreprøven senest den 10. januar 2013, så kørekortet kan nå at blive udstedt inden den 19. januar 2013
 • at fristen den 19. januar 2013 er ufravigelig, hvilket kan betyde, at du i visse tilfælde skal gennemføre en helt ny køreuddannelse
 • at du ikke længere opfylder aldersbetingelserne for den kategori, du er ved at tage kørekort til, og/eller at kørekortet vil blive udstedt med kortere gyldighedstid end tidligere
 • at der vil være begrænsede muligheder for at gå op til nye prøver, hvis du ikke består.
Hvis du allerede har kørekort

Bilister, der har kørekort, som er udstedt inden 19. januar 2013, skal ikke være bekymrede, for deres kørekort vil have den samme gyldighedsperiode som hidtil og kører efter de gamle regler.

Du skal dog ombytte det inden 2033 til den nye kreditkort-model, og så vil det kun have en gyldighedsperiode på 15 år. Når du ombytter dit lyserøde kørekort i folde-udgaven til det lille fikse plastikkort, vil der også være ændrede regler for lægebesøg og helbredstjek.

Hvis du skal i gang med at tage kørekort

Skal du til at starte med køretimer, vil du blive omfattet af de nye regler, og du vil automatisk få det nye kørekort. Der kommer til at gælde nye kategorier og alderskrav. Her er det bedste råd at spørge din kørelærer til råds, da der er mange kategorier og alderskrav afhængig af, hvilket kørekort du gerne vil tage.

Fra 19. januar gælder der følgende kategorier:

1) Kategori AM (ny kategori)
a) Lille knallert
b) Stor knallert

2) Kategori A1 (ny kategori)
Lille motorcykel

3) Kategori A2 (ny kategori)
Mellemstor motorcykel

4) Kategori A
Stor motorcykel

5) Kategori B
Almindelig bil

6) Kategori C1 (ny kategori)
Lille lastbil

7) Kategori C
Stor lastbil

8) Kategori D1 (ny kategori)
Lille bus

9) Kategori D
Stor bus

10) Kategori E
Stort påhængskøretøj

a) Kategori B med stort påhængskøretøj (kategori B/E)
b) Kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) (ny kategori)
c) Kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E)
d) Kategori D1 med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) (ny kategori)
e) Kategori D med stort påhængskøretøj (kategori D/E)

Nye aldersgrænser

Hvis du skal til at tage kørekort, gælder følgende alderskrav fra 19. januar:

 • Kategori AM (lille knallert) 16 år
 • Kategori AM (stor knallert) b) 18 år
 • Kategori A1 (lille motorcykel) 18 år
 • Kategori A2 (mellem motorcykel) 20 år*
 • Kategori A (stor motorcykel) 24 år (i visse tilfælde 22 år)**
 • Kategori B (almindelig bil) og kategori B med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 18 år***
 • Kategori C1 (lille lastbil) og kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 18 år
 • Kategori C (stor lastbil) og kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 21 år (i visse tilfælde 18 år)
 • Kategori D1 (lille bus) og kategori D1 med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) 21 år
 • Kategori D (stor bus) og kategori D med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 24 år (i visse tilfælde 21 år)

*18 år, hvis den pågældende er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab.

**21 år, hvis den pågældende er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller man alene skal have ret til at føre visse køretøjer. *** enkelte køretøjer kræver dog, at den pågældende er fyldt 21 år.

Så længe er det nye kørekort gyldigt

Alle kørekort udstedt efter 19. januar 2013 er gyldige i 15 år, men der er visse undtagelser, hvor kørekortet kun vil være gyldigt i fem år. Det gælder følgende:

· C1 (lille lastbil)
· C (stor lastbil)
· D1 (lille bus)
· D (stor bus)
· C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj).

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring skal ligesom i dag udstedes med en gyldighedstid på 5 år. I forhold til personer, som nærmer sig 70 år, er der ikke ændret i de gældende regler, hvorefter gyldighedstiden gradueres efterhånden, som personerne bliver ældre.