Den gruppe på 25-30 flygtninge, som BT fulgte hele mandagen, slog efter næsten 35 kilometers vandring ved midnatstid lejr for natten på en cykelsti langs landevej 153 på Lolland.

»De har fortalt, at de nu er trætte og vil sove i fem timer, inden de fortsætter nordpå,« siger BTs mand på stedet.

Gruppen, der primært består af unge mænd fra både Syrien, Irak og Afghanistan, er ved godt mod og virker stålsatte i deres forsøg på at nå frem til det forjættede land, som i deres tilfælde er Sverige, fortæller Uffe Jørgensen.

»De har slået lejr på cykelstien langt landevej 153 vest for Majbølle og syd for Guldborg. Natten bliver tilbragt under åben himmel, men flere af flygtningene har fået tæpper og enkelte soveposer af lokale danskere, som i løbet af mandagen også sørgede for at give dem mad og drikke under den lange travetur.«

Flygtningene bliver bevogtet af politiet, hvis patruljevogne holder parkeret på stedet med blå blink. Betjentene har fået mundkurv på, og adspurgt om flygtningene får lov til at sove på stedet, lyder det knappe svar: »Måske«.

Fortsætter flygtningene deres vandring tirsdag, skal bilister i området være opmærksom på eventuelle trafikale problemer. Mandag aften valgte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at lukke Sydmotorvejen mellem afkørsel 46, Sakskøbing og Rødby Havn, og politiet advarede om flygtninge på kørebanen på landevej 153.