2008


Januar
De biologiske forældre Sinkenesh og Hussen afleverer børnene på Enat Alem Børnehjem i Addis Ababa i Etiopien.

Marts
Henriette og Gert rejser til Etiopien. De er i landet i 14 dage, inden de vender tilbage med Masho og Roba.

April
Masho og hendes lillebror har nu været tre uger i Danmark. Masho kan ikke falde til, hun har et voldsomt temperament, og hun savner sine biologiske forældre. Henriette og Gert søger hjælp hos Adoption og Samfund, hos statsforvaltningen og hos DanAdopt. Alle lytter, men ingen kan tilbyde konkret hjælp. Henriette og Gert tager derfor kontakt til en psykolog.

Juni
Henriette og Gert er løbende i kontakt med Dan- Adopt og med Adoption og Samfund. Problemerne med Masho er stigende, og de får nu tilbudt en konsulent med speciale i postadoption.

November
Masho har svært ved at falde til i børnehaven. Hver dag i tre måneder er Henriette med hende i børnehave. Samtidig tager adoptivforældrene kontakt til Holbæk Kommune.

2010

Forår
Instruktøren Katrine W. Kjær har holdt en ti måneders pause fra optagelserne og begynder igen at følge den danske familie. Hun opdager, at der er nu er store problemer i familien. Forældrene har anmodet Holbæk Kommune om at få en aflastningsfamilie til Masho. Samtidig får Katrine W. Kjær lov til at filme adskillige møder mellem psykolog Sven Erik Hoffbech, der er betalt af kommunen, og forældrene. Kommunen bevilger en aflastnings-familie til Masho hver anden weekend.

Forår
Katrine W. Kjær vælger at tage kontakt til psykolog Lene Kamm. Hun viser hende klip fra sine optagelser. Psykologen, der har speciale i adoptivfamilier og arbejder for Ankesty relsen, der er den instans i Danmark, der har hovedansvaret for adoptioner, bliver så rasende, at hun vælger at indberette Gert og Henriette til Holbæk Kommune.

September
Masho bliver på adoptivforældrenes ønske anbragt fuldtids hos aflastningsfamilien. Aflastningsfamilien fungerer nu som plejefamilie.

2011

Maj
Adoptivmoren Henriette kontakter Katrine W. Kjær og fortæller, at Masho, efter plejefamiliens ønske, er blevet akut fjernet og anbragt på et bosted. Dette er angiveligt fordi, Masho har svært ved at trives med plejefamiliens biologiske og jævnaldrende datter.

September
Sinkenesh og Hussen tager til byen Addis og opsøger uden held Enat Alem Børnehjemmet og DanAdopt. Det skaber den konfrontation foran Danadopt, der er med i dokumentaren.

2012

Maj
Katrine W. Kjær er vidne til en samtale mellem Gert og Henriette og skolelederen på Mashos bosted. De bakker Gert og Henriette op i deres teori om, at Masho er tidligt skadet. De optagelser har Katrine W. Kjær ikke med i filmen.