Det har kostet kassen for landets kommuner og regioner at overgå til Digital Post, viser ny undersøgelse.

Det har været dyrt for kommunerne og regionerne at overgå til Digital Post.

To forskere har gennemgået økonomien i statens og kommunernes aftale om at kommunikere med borgerne via Digital Post, som drives af e-Boks, og tabet lyder på 65 millioner kroner alene i 2013. Hertil kommer et betydeligt millionbeløb i staten.

»Der er blevet gjort et stort indhug i bloktilskuddet til kommuner og regioner, fordi man antog, at de ville spare en masse penge på porto og kuverter,« siger den ene af de to forskere, Jesper Bull Berger, ph.d.-studerende på Roskilde Universitet, i en skriftlig kommentar.

I 2013 besluttede Finansministeriet og Kommunernes Landsforening at reducere kommunernes bloktilskud med 103 millioner kroner for 2013 på grund af den besparelse, som kommunerne ville få på porto og kuverter ved at overgå til Digital Post. Men forskernes foreløbige opgørelse af antallet af breve via Digital Post for 2013 viser, at kommunerne har sendt langt færre digitale breve end antaget.

»På den måde har kommunerne mistet 53 millioner kroner i 2013 ved at overgå til Digital Post,« siger Jesper Bull Berger, der tilføjer, at tendensen er den samme i regionerne, hvor tabet lyder på 12 millioner kroner i 2013.

Tallene for ministerier, styrelser og andre statslige organisationer er mere usikre, men forskerne anslår, at de har tabt 50 millioner kroner på at overgå til Digital Post.

»Alt i alt et tab for offentlige myndigheder på Digital Post på 116 millioner kroner i 2013, hvor i hvert fald de 66 millioner kroner er resulteret i konkrete besparelser på andre områder i kommuner og regioner,« siger Jesper Bull Berger.

I gennemgangen vurderer forskerne, at det offentlige er så langt bagud, at man ikke vil kunne opnå den fulde besparelse ved Digital Post i 2015 som forventet. Deres prognose viser, at man i 2015 vil opleve en mistet besparelse på knap 500 millioner kroner.