Nogle mellemøstlige mænd mener, at kvinder ’byder sig til’, hvis de drikker sig fulde. Sådan lyder det fra en dansk ekspert

Er du kvinde, drikker dig fuld og danser på et diskotek, er du ‘frit tilgængelig’. Sådan er opfattelsen blandt ‘en del’ mænd med indvandrerbaggrund, og det kan være årsagen til, at ca. 1.000 mænd forulempede og sexkrænkede op til 100 kvinder i den tyske by Köln nytårsaften. Det mener en dansk ekspert.

»I Danmark er der ligestilling. Kvinder kan frit indtage alkohol, blive fulde, danse og have sex før ægteskab, uden at de er frit tilgængelige. Men der er tilsyneladende en del mænd, som har en anden kultur, hvor kvinder ikke må det,« siger Mehmet Ümit Necef, der er kultursociolog og indvandrerforsker ved Syddansk Universitet, til BT.

Så hvis man er opdraget med en streng, mellemøstlig kønskultur, kan kvinderne så blive ‘frit tilgængelige’, hvis de agerer, som du her skitserer?

»Ja, det mener jeg. Nogle af disse mænd opfatter dem sådan. Hvis du som kvinde færdes kl. tre om natten, er fuld eller har været på diskotek, så er du selv ude om det, fordi du byder dig selv til. Det er opfattelsen,« siger han.

Står for hver tredje voldtægt

Efter sex-overgrebene i Köln er der blusset en principiel debat i Danmark op om, hvorvidt der i dele af det muslimske samfund hersker et kvindesyn, som ligger milevidt fra det danske og vesteuropæiske. Kigger på man forskningen, kan der være noget om snakken, når det handler om den mest seksuelle krænkelse, voldtægt.

Af rapporten ‘Voldtægter der anmeldes’, udgivet af Det Kriminalpræventive Råd i 2009, fremgår det, at ca. en tredjedel af gerningsmændene har udenlandsk oprindelse.

»Ud over Danmark er de hyppigste oprindelseslande blandt gerningsmændene Tyrkiet, Somalia, Jugoslavien (inklusive lande der indgik i det tidligere Jugoslavien), Iran, Irak, Libanon og Pakistan. Mænd fra disse lande er betydeligt overrepræsenterede som udpegede mænd i forhold til deres antal i Danmark,« står der i rapporten.

Nyere tal fra Danmarks Statistik viser, ifølge metroXpress, samme mønster, nemlig at 34.5 pct. af de voldtægtsdømte i de seneste ca. 10 år er enten nydanskere eller efterkommere.

Ifølge Mehmet Ümit Necef skyldes det bl.a., at ‘en del’ nydanskere er opdraget med en kønskultur, der er radikalt anderledes end den danske og vesteuropæiske.

Hvad kan man gøre ved det?

»Det kræver tid, erfaring og oplysning. Det bedste ville være at inddrage seksualundervisning og kønskultur-undervisning i dansk eller samfundsfag. Men det vil desværre gå ud over kvinder i mellemtiden,« Mehmet Ümit Necef.

Kun få dømmes

Hos Dansk Kvindesamfund hæfter man sig ved, at kun én ud af 80 voldtægter fører til dom. Og her dømmes klart flest etnisk danske mænd, påpeger forkvinden, der altså ikke lægger så meget vægt på overrepræsentationen af mænd med ikke-dansk baggrund.

»Statistikken fortæller intet om deres religiøse tilhørsforhold. Derfor kan man ikke ud fra statistikken konkludere, at muslimske mænd voldtager kvinder oftere end andre mænd. Men vi kan konstatere, at antallet af voldtægter i Danmark er alt for højt, og statistikken over domfældelser tilsvarende er alarmerende lav, og det er en bekymring, vi bør tage alvorligt,« skriver Lisa Holmfjord, forkvinde for Dansk Kvindesamfund, i en e-mail.

Hun, der er ‘rystet over overgrebene i Köln og i de andre tyske byer’, mener altså ikke, at der er et ‘særligt muslimsk problem’.

»Vi har generelt et problem med vores kvindesyn i Danmark. Vi løser intet ved at forsøge at sætte et prædikat på en bestemt gruppe mænd, for så at vende det blinde øje til alt det andet, der foregår omkring os,« skriver Lisa Holmfjord.

Hun tilføjer:

»Al vold mod kvinder er uacceptabelt, og ud fra de foreløbige oplysninger (fra Köln, red.) tyder det på, at der er tale om en hændelse af særlig grov karakter. Der er en sag, vi vil følge tæt. Dansk Kvindesamfund er imod alle former for vold og overgreb mod kvinder – uanset hvem der begår det.«