I Sverige er Malmø Kommune udsat for tung kritik, efter at svenske journalister har gravet frem, at kommunen har godkendt 59 gange alene i 2015, at asylansøgere på 15, 16 og 17 år boede på modtagecentre sammen med deres voksne ægtefæller i stedet for de særlige modtagecentre for børn og unge.

Det  sker også i Danmark, at mindreårige asylansøgere indkvarteres sammen med deres voksne ægtefælle. Det bekræfter Udlændingestyrelsen over for Berlingske:

»Udlændingestyrelsen oplever ganske få tilfælde, hvor mindreårige asylansøgere (under 18 år) har et retsgyldigt ægteskab med en anden mindreårig asylansøger eller med en voksen asylansøger over 18 år, og hvor parterne derfor som udgangspunkt kan indkvarteres sammen på asylcentrene,« lyder det i den skriftlige udtalelse, som Berlingske har modtaget på mail.

Om en mindreårig asylansøger får lov til at bo hos sin ægtefælle eller skal have ophold og blive behandlet som et barn, afgøres af Udlændingestyrelsen fra gang til gang:

»Det afhænger af omstændighederne i den enkelte sag, herunder fx vurderingen af relationen mellem de pågældende ægtefæller samt den mindreåriges alder, om styrelsen finder det hensigtsmæssigt at indkvartere de pågældende sammen,« skriver Udlændingestyrelsen, der ikke endnu har ønsket at uddybe udtalelsen over for Berlingske.

I Sverige har det vakt opstandelse, at Malmø Kommune lod en gravid 16-årig asylansøger bo sammen med sin ældre mand. Blandt de 59 svenske sager var også en 17-årig mor til to, og en 16-årig der var gift med en 36-årig mand. Kommunen har på sin side påpeget, at det godt kan være i den mindreåriges bedste interesse ikke at blive skilt fra sin ægtefælle, og at det ikke som udgangspunkt er ulovligt.

Hvis der i Danmark er tvivl, om den mindreårige ægtefælle faktisk har bedst af at blive hos sin mand eller om hun burde få ophold og blive behandlet som et barn, skal sagens indberettes til kommunen af den operatør, som driver asylcenteret.

»Helt generelt gælder det, at indkvarteringsoperatørerne på centrene har pligt til at vurdere, om der er grund til bekymring for en indkvarteret mindreårig asylansøgers trivsel. Er dette tilfældet, har operatørerne en skærpet indberetningspligt over for værtskommunen. Det er Udlændingestyrelsens klare oplevelse, at indkvarteringsoperatørerne lever op til dette ansvar«, skriver styrelsen.