Auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed, har rejst tiltale mod officer i en sag, som NATO ifølge oberst Lars Møller ikke fandt grundlag for at undersøge.

Et missilangreb for et år siden mod formodede Talebankrigere i færd med at nedgrave en sprængladning har fået forsvarets anklagemyndighed, Auditørkorpset, til at rejse tiltale mod kompagnichefen, der traf beslutningen om at angribe. Det skriver Berlingske.

Ifølge anklagen fulgte han ikke reglerne for magtanvendelse. Men ifølge forfatter og oberst Lars R. Møller er de danske auditører alene om at mene, at kompagnichefen gjorde noget strafbart. I en kronik om retssagen, der efter planen skulle være indledt ved Retten i Holstebro mandag, skriver obersten, at hverken NATO, der leder koalitionen i Afghanistan, eller briterne har fundet anledning til blot at undersøge hændelsen.

I skarpt satiriske vendinger beskylder Lars Møller Auditørkorpset for at have »benene plantet i den blå luft« og for at savne kendskab til militære operationer.

- NATO sendte ikke engang et undersøgelseshold for at undersøge sagen. Så vidt jeg ved, var sagen dermed afsluttet for NATOs vedkommende, skriver Lars Møller.

Som et eksempel på auditørernes manglende kendskab til forholdene i Afghanistan beskriver Lars Møller en hændelse i februar 2012, hvor fire danske soldater blev såret af fragmenter ved egenbeskydning, da nogle danske mortergranater gik for kort og landede tæt på danskerne.

- I forbindelse med undersøgelsen ringede militærpolitiets telefon, og fra København ønskede auditøren, at man lige skulle smutte ud på nedslagsstedet, måle op og indsamle manglende sprængstykker. MPeren gloede vantro på røret. Det ville være en større operation, området var livsfarligt, og folk ville formentlig komme til skade. Auditøren insisterede, og MPeren fortalte auditøren, at han bare kunne komme til Helmand, så skulle de nok ekskortere ham til området, hvorefter han lagde røret på.

En pressemeddelelse fra Hærens Operative Kommando 22. februar 2010 bekræfter ifølge Berlingske, at hændelsen fandt sted. Det lykkedes ikke lørdag at afklare, om den pågældende auditør fulgte opfordringen til selv at rejse til Helmand og undersøge sagen, men to måneder senere blev sagen henlagt med begrundelsen, at der ikke var grundlag for en straffesag. Der var tale om en teknisk fejl i materiellet.

Retssagen mod kompagnichefen, der beordrede missilangrebet sidste år, er for nylig blevet udskudt i tre måneder og hænger i en tynd tråd. Retten i Holstebro har afvist auditørens krav om, at domsmændene i sagen skal sikkerhedsgodkendes som forudsætning for, at de kan få kendskab til de hemmeligstemplede dokumenter i sagen. Kendelsen er kæret til Vestre Landsret.

- Hvis det bliver et nej, så har vi nogle udfordringer, som vi må tage stilling til, siger auditør Peter Rask, der er anklager i sagen.

Dertil kommer, at det britiske forsvarsministerium har sagt nej til at lade britiske hemmeligstemplede dokumenter og videofilm af beskydningen indgå i den danske retssag. Hvis den beslutning også fastholdes, bliver materialet mod kompagnichefen yderligere svækket.

Auditør Peter Rask vil ikke udtale sig om Lars Møllers kronik eller hans beskrivelse af sagen.

- Straffesager fører vi i retten, siger han til Berlingske.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.