Kendt murerfirma fik med Københavns Kommunes hjælp - og i strid med reglerne - billig arbejdskraft. Nu tages sagen op af politikere fra begge fløje, mens 3F ikke har oplevet noget lignende

Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning har i årevis godkendt løntilskudskontrakter til ansatte i det prisbelønnede entreprenørselskab Øens Murerfirma på trods af, at kontrakterne var fyldt med fejl og mangler.

Kontrakterne sikrede mellem 2013-2016 firmaet billig arbejdskraft i form af bl.a. ufaglærte murerarbejdsmænd til en værdi af over en million kroner.

BT kan i dag afdække, hvordan forvaltningen har givet løntilskud til ansatte i murerfirmaet på baggrund af bevillinger, hvor der mangler de lovpligtige underskrifter fra Øens Murerfirmas medarbejderrepræsentanter. Til gengæld har en repræsentant for firmaets ledelse i 16 tilfælde skrevet under på vegne af medarbejderne. Og i 13 tilfælde mangler den lovpligtige underskrift helt.

Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekruttering slår fast over for BT, at der skal være underskrifter fra en medarbejderrepræsentant, og det er altså ikke sket i 29 tilfælde.

Desuden har BT spurgt beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune, om den vurderer, at de bevillinger af løntilskud, som er underskrevet af ledelsesrepræsentanten i Øens Murerfirma, er givet til firmaet i strid med loven.

Til dette svarer kontorchef i forvaltningen Marianne Becker Andersen, at »det er korrekt, at der tidligere har været fejl i blanketterne ift., hvem der har underskrevet som hhv. medarbejderrepræsentant og repræsentant for virksomheden, og dette er i strid med Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.«

Kommunen henviser i sit svar til, at lovbruddet -  ifølge kommunen - kun er konstateret to tilfælde. Marianne Becker Andersen har ikke været i stand til at forholde sig til de 29 tilfælde, som BT har fundet.

Ud over fejl i underskrifterne har hverken Øens Murerfirma eller Københavns Kommune i hovedparten af de 31 kontrakter mellem 2013 og 2016 dokumenteret, at der er tale om merbeskæftigelse og dermed en opnormering af medarbejderstaben.

»Kommunen handler i strid med Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik. Kravet om merbeskæftigelse er helt centralt for løntilskudsordningen, fordi det skal sikre, at virksomheden ikke bare ansætter billig arbejdskraft og så fyrer de almindelige medarbejdere. At Øens Murerfirma undlader at dokumentere kravet om merbeskæftigelse, mener jeg er en ulovlig handling,« siger professor i samfundsvidenskab Bent Greve fra Roskilde Universitet.

»Og det er klart, at hvis kommunen har godkendt bevillinger, hvor det er en ledelsesrepræsentant, der skriver under på vegne af medarbejderne, så er aftalerne også indgået i strid med loven. Og det samme gælder, hvis der slet ikke foreligger en underskrift,« siger han.

Praksissen stod på under den radikale Anna Mee Allerslevs tid som beskæftigelsesborgmester. Som borgmester havde hun det overordnede ansvar for, at forvaltningen handlede efter loven. Anna Mee Allerslev er ikke vendt tilbage på BT's henvendelser.

I den nye sag har BT opgjort samtlige journaliserede løntilskudsbevillinger, som Københavns Kommune har udleveret i forbindelse med en aktindsigt. Opgørelsen viser, at kommunen mellem 2013 og 2016 indgik 31 bevillingskontrakter. Af dem blev 16 bevillinger godkendt på trods af, at en ledelsesrepræsentant i strid med loven skrev under på vegne af medarbejderne, og i 13 tilfælde manglede den lovpligtige underskrift fra en medarbejderrepræsentant.

Altså er 29 bevillinger til en værdi af mere end en million kroner indgået på trods af manglende underskrifter fra Øens Murerfirmas medarbejderrepræsentanter, viser BT’s undersøgelse på baggrund af udleveret aktindsigtsmateriale. Det kommunale bidrag er på ca. 73 kroner i timen for en medarbejder i løntilskud.

Ud over fejl i underskrifterne på kontrakterne er der i størstedelen af de 31 kontrakter også fejl i den del af dokumentet, hvor Øens Murerfirma skal dokumentere den såkaldte merbeskæftigelse.

Helt konkret skal kravet om merbeskæftigelse dokumenteres ved, at virksomheden oplyser det gennemsnitlige antal medarbejdere de seneste 12 måneder sat i forhold til antallet de seneste tre måneder.

Kun i syv ud af 31 tilfælde er det sket korrekt. I resten af tilfældene fremgår det, at medarbejderstaben er faldende, eller også er felterne med medarbejderudviklingen slet ikke udfyldt.

Hos Øens Murerfirma vil direktør og indehaver Jan Elving ikke forholde sig til sagen.

»Det har jeg ingen kommentarer. Hiv fat i 3F. Jeg har gennemgået hele proceduren med dem,« lyder det fra Jan Elving.

3F oplyser, at sagen allerede har haft konsekvenser for Øens Murerfirma. Faglig sekretær Jonas Andersen fra 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening fortæller, at der ligger et forlig mellem den lokale fagforening og Øens Murerfirma om sagen.

Det er kommet på plads, efter at 3F blev opmærksom på, at medarbejderunderskrifterne i strid med loven blev udfyldt af ledelsesrepræsentanter.

»Øens Murerfirma har lovet os, at firmaet vil overholde loven fremadrettet, og vi har aftalt en arbejdsgang mellem virksomheden og tillidsrepræsentanterne, så der er helt klare retningslinjer for, hvordan det foregår,« siger Jonas Andersen.

Ifølge 3F er sagen helt usædvanlig.

»Det er første gang, at vi har oplevet den slags sager, og det er noget vi ser med alvor på. For hvis ikke kravet om merbeskæftigelse bliver dokumentereret, så risikerer man, at ordningen i stedet ender som skatteyderbetalt løndumping, og det er ikke hensigten,« siger Jonas Andersen.

BT har også været i kontakt med arbejdsgiverrepræsentanten Poul Valsted fra Øens Murerfirma, som på kontrakterne skriver under som medarbejderrepræsentant. Han har ingen kommentarer til, hvorfor hans underskrift figurerer på bevillingerne. BT har dog fået aktindsigt i et mødereferat fra kommunen, hvor det bekræftes, at vedkommende repræsenterer ledelsen.

Poul Valsted er ledelsesrepræentant for Øens Murerfirma og har i 16 tilfælde skrevet under på vegne af medarbejderne, og det har udløst billig, kommunalt støttet arbejdskraft til Øens Murerfirma i strid med loven.
Poul Valsted er ledelsesrepræentant for Øens Murerfirma og har i 16 tilfælde skrevet under på vegne af medarbejderne, og det har udløst billig, kommunalt støttet arbejdskraft til Øens Murerfirma i strid med loven.
Vis mere

I 13 tilfælde mangler der en underskrift fra medarbejderrepræsentanten, der ellers er et lovkrav i bevillingerne. Underskrifterne er kommunens garanti for, at der er tale om merbeskæftigelse, dvs. en opnormering af medarbejderstaben.
I 13 tilfælde mangler der en underskrift fra medarbejderrepræsentanten, der ellers er et lovkrav i bevillingerne. Underskrifterne er kommunens garanti for, at der er tale om merbeskæftigelse, dvs. en opnormering af medarbejderstaben.
Vis mere

Både Socialdemokratiet, Enhedslisten og Konservative vil tage sagen op med beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), når beskæftigelsesudvalget mødes i dag.

Beskæftigelsesordfører for Enhedslisten Ulrik Kohl kalder sagen 'meget alvorlig'.

»Det er en alvorlig sag, fordi der er tale om systematiske lovbrud. Kommunen skal overholde loven, og når man oplever ulovligheder i en virksomhed, skal man være særlig opmærksom på at forhindre det. Men kommunen har her set igennem fingre med det,« siger Ulrik Kohl.

Socialdemokratiets Andreas Liske Keil er enig.

»Uanset om det var bevidst eller ubevidst, så medvirkede kommunen til social løndumping. Især hvis kommunen bidrog til, at ordinære ansatte blev fyret på grund af uretmæssige løntilskud. Det er et kæmpe problem,« siger han.

Også det konservative medlem af Beskæftigelses- og integrationsudvalget Helle Bonnesen mener, at sagen er alvorlig:

»Løntilskudsordningen skal ikke misbruges, ellers falder det hele til jorden. Det er en fantastisk ordning til at få folk i gang, men det må íkke være på beskostningen af almindeligt ansatte medarbejdere,« siger Helle Bonnesen.

Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovggaard (V) har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Fakta:

Københavns Kommune har fra 2013-2016 indgået 31 kontrakter om løntilskud til ansatte i Øens Murerfirma.

I 16 af dokumenterne har firmaets ledelsesrepræsentant i strid med loven skrevet under på vegne af medarbejdere.

I 13 tilfælde mangler den lovpligtige underskrift fra en medarbejderrepræsentant.

Kun i syv ud af 31 dokumenter har Københavns Kommune og Øens Murerfirma dokumenteret, at firmaet har såkaldt merbeskæftigelse, når de ansætter personer i løntilskud.

Kilde: Aktindsigt i Københavns Kommunes dokumenter om løntilskud til Øens Murerfirma.