Der er tilsyneladende stadig forskel på, om der står Ahmed eller Jakob på navneattesten. I hvert fald når det kommer til kriminalitetsniveauet herhjemme.

Det er én af konklusionerne i en ny rapport fra Danmarks Statistik ’Indvandrere i Danmark 2015'. Den viser, at det især er de mandlige ikke-vestlige efterkommere, der begår en stor del af kriminaliteten herhjemme.

Af rapporten fremgår det, at kriminalitetsniveauet for de mandlige ikke-vestlige efterkommere er 152 procent højere end hele den mandlige befolkning. Dermed begår denne gruppe nydanskere 2,5 gange så meget kriminalitet end både efterkommere fra vestlige lande og danskere i samme aldersgruppe.

De triste tal gælder både overtrædelse af færdselsloven, straffeloven og særloven, der bl.a. dækker over brud på våbenloven og loven om euforiserende stoffer.

Konklusionen kommer dog ikke bag på Torben Tranæs, der er forskningsdirektør i Det Nationale Center for Velfærdsforskning, SFI:

»Der er ikke nogle håndfaste forklaringer på, hvorfor det er sådan, men det har stabilt været sådan gennem en lang periode,« siger han.

Torben Tranæs, der er medforfatter til bogen ’Forbrydelse, straf og afsoning i Danmark’, som blev udgivet af Rockwool Fonden tidligere på året, mener tilmed, at tallene i den nye rapport er lavt sat:

»Hvis man sammenligner ikke-vestlige efterkommere alene med jævnaldrende danskere, så begår ikke-vestlige efterkommere cirka tre gange så mange straffelovsovertrædelser. Og hvis man sammenligner dem med jævnaldrende danskere med samme familiebaggrund, så dømmes de halvanden gang så ofte for kriminelle forhold som danskerne,« fortæller Torben Tranæs, der dog ikke kan give nogen præcis forklaring på, hvorfor statistikken forholder sig sådan.

Det er efterkommere fra henholdsvis Libanon, Marokko og Jugoslavien, der er mest kriminelle herhjemme, viser de nye tal fra Danmarks Statistik. Kriminaliteten blandt mænd med oprindelse i de tre lande er faktisk dobbelt så stor som kriminaliteten blandt hele den mandlige befolkningen i Danmark, konkluderer rapporten.

I relation hertil peger Torben Tranæs på, at kulturelle forhold kan spille ind på den triste statistik:

»En del af landene i Mellemøsten har et styre, som helt åbenlyst benytter sig af vold og nærmest er stolt af det, så landene er på alle måder forskellige, både med hensyn til myndighedsudøvelse og på anden vis,« siger han og henviser til, at det specielt er efterkommere med baggrund i landene i Mellemøsten og Nordafrika, som begår meget kriminalitet herhjemme.

På trods af den dystre statistik er kriminalitetsniveauet herhjemme ikke desto mindre faldet betydeligt over de seneste 15 år, fortæller Torben Tranæs:

»Kriminaliteten er faldet betydeligt - både for danskere og ikke-vestlige efterkommere, så begge grupper har haft noget højere kriminalitet for 15 år siden. Men forskellen mellem dem er blevet ved med at være nogenlunde den samme,« siger han.

Det er især kriminaliteten blandt efterkommere fra vestlige lande, der er faldet. Faldet skal dog tolkes med forsigtighed, da vestlige efterkommere er en forholdsvis lille befolkningsgruppe, lyder det i rapporten.