I et år har myndighederne undladt at fortælle, at 22-årige Omar El-Hussein var i besiddelse af en lille Koran med guldskrift, da han efter sit terrorangreb i København blev skudt af politiet.

Den 22-årige Omar Abdel Hamid El-Hussein, der for næsten et år siden dræbte to civile og sårede fem politifolk i København, bar en Koran, da han 15. februar tidligt om morgenen blev skudt og dræbt af Politiets Aktionsstyrke.

Det erfarer Radio24syv.

Politimyndighederne har imidlertid i næsten et år valgt at tilbageholde den oplysning for offentligheden, og det vækker undren:

»Jeg har svært ved at se, at det skulle være af hensyn til efterforskningen. Men det kan skyldes, at man ikke vil være med til at sætte lighedstegn mellem islam og terror, og at man ville sikre sig mod hævnaktioner i dagene efter,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET, til Radio24syv.

Siden angrebene i København den 14. og 15. februar sidste år har der pågået en diskussion om gerningsmandens motiv, og om hvorvidt der overhovedet var tale om et terrorangreb eller nærmere en hadforbrydelse.

Retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Kofod Poulsen mener, at det er "mærkværdigt", at politiet ikke har fortalt "den fulde sandhed."

»Det er en interessant detalje, der ikke er kommet frem. Det er ikke til at sige, om politiet bevidst har undladt at fortælle det, men det skal vi have undersøgt - så det vil jeg nu spørge justitsministeren om,« siger han til Radio24syv.

Omar El-Hussein var ifølge Radio24syvs oplysninger ved sin død i besiddelse af flere våben og en lille blå Koran med arabisk skrift. Han havde efterladt et bogmærke ved Koranens Sura 21, der bærer titlen: "Profeterne". Versene i Sura 21 handler om kampen mellem de gode og de onde vantro.

Ifølge Koran-forsker og professor ved teologisk fakultet på Københavns Universitet Thomas Jøhnk Hoffmann er det spekulativt at tolke versene ind i Omar El-Husseins gerninger, men med det forbehold siger han til Radio24syv:

»Man kunne måske forestille sig, at El-Hussein identificerede sig selv og sin gerning i forlængelse af Koran-versenes tale om straf over de ugudelige folk. Særligt versene om Abraham, der smadrer afgudsbillederne kan fortolkes som en hentydning til Krudttønde-arrangementet med deltagelse af kunstnere, der så at sige producerede afgudsbilleder.«

I den officielle redegørelse om terrorangrebet, der blev offentliggjort i maj 2015, nævner Rigspolitiet intet om fundet af en Koran. Rigspolitiet har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver i en mail til Radio24syv:

»I evalueringen giver de involverede myndigheder så præcist som muligt en beskrivelse af hændelsesforløbet forud for og under terrorangrebet.«

Heller ikke Københavns Politi har ønsket at kommentere sagen.