Rigspolitiet og Bettina Jensen forgyldte konsulent med lukrative kontrakter i millionklassen. Nu kritiseres Rigspolitiet for manipulation og for at forgylde en konsulent for samlet 7,9 mio. kr. tre år i træk op til nytår.

Sagen om afdelingschef Bettina Jensen, der i årevis har forgyldt tidligere samarbejdspartnere og kolleger med millionkontrakter hos Rigspolitiet, fortsætter med at vokse.

BT kan i dag afsløre, at Bettina Jensen i strid med gældende regler har givet forudbetaling til konsulenten Christian Behrens, der over en periode på tre år fik udbetalt honorarer på 23,3 millioner kroner til sit firma Konsulentgruppen Strandgade.

Som BT allerede har fortalt, har Rigspolitiet og Bettina Jensen fået kraftig kritik for at tildele Christian Behrens og Konsulentgruppen Strandgade de lukrative millionkontrakter uden om de udbud, der ellers skal sikre konkurrence og at offentlige virksomheder forvalter skatteborgernes penge bedst muligt.

Nu viser en aktindsigt, at de omstridte udbetalinger til Christian Behrens firma i fem tilfælde blev bogført, før det egentlige arbejde var udført i praksis.

Rigspolitiet valgte at bogføre fem fakturaer fra Konsulentgruppen Strandgade på i alt 1,9 mio. kr. i regnskabsåret 2013, selv om arbejdet rent faktisk først blev udført i 2014.

Forudbetaling er problematisk

Det er ifølge en ekspert ikke i orden: »Det er åbenlys manipulation, og det er formentlig gjort for at bruge budgettet for 2013, så man ikke bliver beskåret året efter,« siger Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i Adwizer Law.

Rigspolitiet oplyser til BT, at forudbetalingen skete, uden at Bettina Jensen havde sikret sig juridisk med det, der hedder en anfordringsgaranti, som sikrer det udbetalte beløb, hvis ikke arbejdet udføres tilfredsstillende.

»Forudbetalingen er stærkt problematisk, for så har Rigspolitiet så at sige sluppet slanterne, og konsulenten har fat i den lange ende, hvis der skulle opstå en tvist, ligesom det i sagens natur er svært at vide, hvor meget en konsulent kommer til at lægge af arbejdstimer fremadrettet,« siger Michael Egholm.

Han bakkes op af Knut Gotfredsen, der har været statsautoriseret revisor i 25 år og er formand for Transparency International:

»Hvis formålet har været at pumpe udgifterne op i det foregående regnskabsår for at sikre sig, at budgettet bliver brugt, så er der tale om regnskabsmanipulation. Og det burde af åbenlyse årsager ikke foregå i Rigspolitiet,« siger Knut ­Gotfredsen.

Mistænkeligt systematisk

Gennemgangen af Rigspolitiets mange udbetalinger til Konsulentgruppen Strandgade viser desuden, at selskabet systematisk sendte store regninger til Rigspolitiet tæt på nytårsaften. Det skete for i alt 7,9 millioner kroner mellem 2011 og 2013. Dertil kommer, at der i 2012 og 2013 blev sendt yderligere decemberregninger for næsten 2,4 millioner kroner, således at det samlede antal regninger for december måned i de tre år er på næsten 10,3 millioner kroner.

De store regninger mod slutningen af året blev sendt på trods af, at konsulentgruppen løbende over året typisk blev betalt mellem 200.000 og 499.999 kroner - og nogle gange flere regninger i samme måned - for firmaets ydelser.

Michael Egholm undrer sig over de store regninger mod slutningen af året.

»Det virker underligt, at Rigspolitiet sidst på året finder ud af, at konsulenten pludselig skal have udbetalt så mange millioner kroner,« siger han.

»Man sidder tilbage med en fornemmelse af, at Rigspolitiet ikke aner, hvor meget arbejde det reelt har fået for de mange millioner kroner, men bare har ladet konsulenten fakturere efter forgodtbefindende,« tilføjer Michael Egholm.

En besparelse på 78 mio. kroner?

Til BT skriver Bettina Jensen, at ’det ikke er usædvanligt, at januar bogføringsteknisk fungerer som årets ’13. måned’, ligseom hun skriver, at ‘de angivne posteringer dels omfatter betaling for leverede timer, og dels betaling for timer, der skulle leveres fremadrettet’. Hun fortsætter:

’Der er indgået aftaler om levering af løsninger på konkrete opgaver. Der er løbende fulgt op på leverancerne og der er leveret ydelser i overensstemmelse med aftalerne.'

Det konkrete projekt har tilvejebragt en årlig driftsbesparelse på 78 mio. kr, ud af en samlet årlig driftsbesparelse på 250 mio. kr. for alle projekterne. Som tidligere offentliggjort er Rigspolitiet blandt andet som følge af en undersøgelse fra Rigsrevisionen i 2014 blevet opmærksom på, at der har været anvendt forudbetaling for ydelser. Det blev herefter indskærpet, at der ikke må ske forudbetaling. Siden har der ikke kunnet konstateres sådanne forudbetalinger.’

Rigspolitiet har ikke været i stand til at fremskaffe et præcist tal for, hvor mange penge der er blevet udbetalt til Christian Behrens og Konsulengruppen Strandgade i forskud.