BT afslører ny rapport fra Rigsrevisionen, der viser omfattende sjusk med bilag i Kulturministeriet

Kulturministeriet har været præget af bilags- og regnskabsrod i et omfang langt værre end hidtil oplyst. Ikke mindst når det gælder behandlingen af repræsentationsbilag.

Det afslører et fortroligt notat fra Rigsrevisionen, skriver BT.
 
Notatet var i går afgørende for, at de politisk valgte statsrevisorer besluttede at gennemføre en lang mere omfattende undersøgelse af ministeriets forvaltning i den nu forhenværende kulturminister Uffe Elbæks ministertid.

Af rapporten fremgår det, at Rigsrevisionen - der på vegne af Folketinget gennemfører uafhængig revision af statens økonomiske forvaltning - fra januar til august 2012 udtog 25 bilag til nærmere gennemgang.
 
Af notatet fra Rigsrevisionen fremgår det, at der "var mange fejl i bilagene" og at de "interne kontroller ... har fungeret ikke helt tilfredsstillende." Der var rod i momsafregningen og fire bilag blev ikke betalt til tiden.
 
Det fremgår videre, at der var "en del fejl" i bilag vedrørende personale-relaterede indtægter og udgifter, og at der også var rod med repræsentationsudgifterne. I to ud af fem undersøgte repræsentationsbilag var der "ikke angivet deltagerkreds og formål med den afholdte udgift," og Rigsrevisionen anbefaler, at ministeriet "skærper opmærksomheden på at dokumentere formål og deltagerkreds."
 
- For enkelte bilag mangler Rigsrevisionen endnu underliggende dokumentation. Rigsrevisionen skal bede om dette eftersendes, skriver rigsrevisionen i notatet.

Kulturminsiteriet opererede desuden ikke med moms, som vi ellers har haft i Danmark i årtier - man har også glemt at bruge moms i den redegørelse, som Uffe Elbæk fremlagde 2. december 2012 efter BTs afsløring. Et andet problem, er at man ikke har dokumentation, formål og deltagerliste for alle bilag.

Rigrevisionen kritiserer også, at Kulturministeriet ikke har vedtaget klare beløbsgrænser for, hvad repræsentative middage må koste.
Det viser sig også, at der "er konstateret fejl vedrørende afregninger af gebyrer for brug af Mastercard", ligesom der også er sjusket med regnskaberne for EU-rejser, der skal dækkes af Udenrigsministeriet. Ministeriet har således brugt 166.992 på disse regler - men fået 185.928 kroner retur af Udenrigsministeriet, hvilket Rigsrevisionen har bedt ministeriet at få styr på. Også i forhold til kontering af tjenesterejser er der problemer, anfører Rigsrevisionen.
 
BT afslørede fredag den 30. november, at Uffe Elbæk (R) havde holdt fem arrangementer for 181.655 kr. af Kulturministeriets penge på artistskolen Akadamiet for Utæmmet Kreativitet, hvor han selv har siddet i bestyrelsen og hans egen mand har været ansat siden 1. maj 2012. Dagen efter kom det frem, at Uffe Elbæks mand var blevet ansat som sekretær på skolen uden at stillingen var slået offentligt op. Efter et samråd den 5. december 2012 valgte Folketingets kulturudvalg at bede Rigsrevisionen undersøge sagen.

Dagen efter valgte Uffe Elbæk at trække sig som minister.

LÆS HELE RAPPORTEN HER: