Et tungt løft på arbejdspladsen, der ødelagde ryggen. Et biluheld, der resulterede i kroniske nakkesmerter. Eller en faldulykke i haven med alvorlige konsekvenser.

Den slags ulykker, der medfører invaliderende skader, kan udløse millioner af kroner i erstatning fra et eller flere forsikringsselskaber.

Men en del af de anmeldte personskader er ren fup og svindel, viser en ny rapport fra brancheforeningen Forsikring & Pension.

For første gang kan der nu sættes tal på forsikringssvindel fordelt på personskader og tingskader i Danmark, og samlet set er der tale om meget store beløb.

Inden for personskade-sagerne blev der sidste år opdaget svindel for 342 millioner kroner, mens tallet var 188 millioner kroner, når det handler om tingskader, dvs. f.eks. tyveri eller autoskader.

Og det er kun toppen af isbjerget, lyder det fra Forsikring & Pension, der anslår, at kun omkring 10 procent af svindelsagerne bliver opdaget.

»Det typiske er, at man enten helt opdigter en personskade eller forværrer den. Der er nogle, der er så snedige, at de kan narre hele systemet til at få en erklæring på, at de ikke kan noget som helst. Men så finder forsikringsselskabet måske ud af, at vedkommende laver sort murerarbejde alligevel,« forklarer Hans Reymann-Carlsen, der er underdirektør i Forsikring & Pension.

Selv om der er klart flest sager omkring tingskader - f.eks. tyveri af cykler eller iPhones - så er det økonomisk set personskade-bedrageriet, der fylder mest.

»Personskaderne er rigtig dyre. For hvis du får et højt erhvervsevne-tab, mens du er relativt ung, så er der erstatning frem til pensionsalderen, der kan løbe op i millioner af kroner,« siger Hans Reymann-Carlsen.

Hyrer politiefterforskere

Flere forsikringsselskaber har i dag bedrageri-afdelinger, hvor der sidder tidligere politiefterforskere.

Hans Reymann-Carlsen forklarer, at forsikringsselskaberne som udgangspunkt starter med at bruge de »mindst indgribende metoder«, når de får mistanke om svindel. Det kan f.eks. være at tjekke Facebook-profiler, gennemgå offentlige registre eller efterprøve rigtigheden af en faktura.

Men i de mere alvorlige sager kan det blive nødvendigt at tage drastiske metoder i brug - f.eks. at skygge og video-overvåge svindlerne for at skaffe dokumentation.

Da det er første gang, Forsikring & Pension opgør omfanget af personskade-svindel, er det ikke muligt at sammenligne med tidligere år. Inden for tingskaderne ligger 2016 dog nogenlunde på samme niveau som 2015.

Forsikringsselskabet Tryg har set en stigning i den samlede opdagede svindel fra omkring 70 millioner kroner i 2015 til ca. 100 millioner kroner i 2016.

Stigningen skyldes dog hovedsageligt et øget fokus fra selskabets side, mener Jesper Dall, der er skadechef hos Tryg.

»Vi sidder ikke med indtryk af, at danskerne generelt svindler mere. Men vi er blevet bedre til at finde dem, der svindler. Fra vores side handler det om at skabe fokus på problemet - f.eks. at undervise vores skadebehandlere og taksatorer, som sidder og får de her sager ind, så de ved, hvad de skal kigge efter,« siger Jesper Dall.

Regningen ender hos dig og mig

De 530 millioner kroner i opdaget forsikringssvindel i 2016 er ifølge Forsikring & Pension kun udtryk for en brøkdel af problemets omfang.

Ifølge brancheorganisationen viser internationale undersøgelser, at op mod 10 procent af alle erstatningsudbetalinger går til forsikringssvindel.

For skadesforsikringsselskaberne i Danmark svarer det til hele fire milliarder kroner om året.

Og den regning kan kun havne ét sted: Hos kunderne. Forsikring & Pension vurderer, at hver af de 2,6 millioner danske husstande betaler omkring 1.500 kroner ekstra i forsikringspræmie om året, som kunne have været sparet, hvis ikke der fandtes forsikringssvindel.

»Hvis forsikringssvindel ikke bliver opdaget, så tvinges de ærlige kunder til at betale for de personer, der snyder,« siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension, der tilføjer:

»Det er helt klart ikke i orden. Og derfor har forsikrings- og pensionsselskaberne en pligt til at sikre sig, at der ikke udbetales erstatninger til svindlere. Det ville faktisk være stærkt kritisabelt, hvis forsikringsselskaberne ikke undersøgte mistanker om forsikringssvindel.«