Reklamer for lysende flagknopper, som er beregnet til at belyse Dannebrog fra flagstangens top om natten, får Danmarks-Samfundet på banen med en skarp opsang til de danskere, der overvejer at springe på den nye tendens.

Organisationen, der arbejder for at værne bedst muligt om Dannebrog, noterer sig, at flere og flere producenter reklamerer med flagkopper, som er udstyret med LED-lys. Flere steder opfordres folk til at købe den lysende knop, så de på den måde kan lade Dannebrog hænge om natten.

Men den praksis er et brud på dansk flagtradition, lyder det fra Danmarks-Samfundet.

»En lysende flagknop er uden tvivl fin til belysning af reklameflag. Der gør det jo ikke noget, at lyset slukkes klokken fire om morgenen, når der ikke er mere strøm på batteriet. Men Dannebrog skal være belyst ordentligt med en projektør, for at man kan flage med det om natten. Det er vores faste overbevisning,« siger landsformand Erik Fage-Pedersen.

Selv om der ikke er lovgivet om brugen af Dannebrog, er det en fast praksis, at det ikke må være hejst i mørke. Erik Fage-Pedersen forklarer, at der findes en undtagelse, som gør det legalt med flag efter mørkets frembrud, hvis det er belyst af en projektør. Den undtagelse er indført for at kunne flage ved særlige lejligheder om aftenen.

»Det har aldrig været tanken, at undtagelsen skulle bruges for at undgå besværet med at huske at få Dannebrog ned til tiden. Det solbatteridrevne LED-lys, som der annonceres med, giver en dæmpet belysning af Dannebrog, men det er efter vores opfattelse ikke stærkt nok til fuldt ud at belyse flaget,« siger Erik Fage-Pedersen.

Han erkender, at det er svært at gøre noget, når folk forbryder sig mod flagtraditionen.

»Hvis man forsøger at henvende sig til politiet, tror jeg, at politiet har så travlt med alle mulige andre ting, at det overhovedet ikke vil blande sig. Man kan ikke gøre andet end at appellere til folk, og det er det, vi forsøger: »Tænk jer nu godt om, inden I kaster jer ud i sådan noget her«.

Ifølge gammel overtro flager man for Fanden, hvis man lader sit Dannebrog være hejst efter mørkets frembrud.