Som BT tidligere har afsløret, er Skat ofte klar til at gå usædvanligt langt for at inddrive skyldige beløb til statskassen. At det også gælder ganske små beløb, erfarede murer og boligudlejer Gert Fruelund Jensen fra Horsens, da han i juli i år modtog et chokerende brev.

Brevet var fra en lokal advokat, som Skat havde hyret til at inddrive tre ubetalte regninger for almindelig afhentning af skrald. Regningerne lød i alt på lige under 2.500 kroner. Med gebyrer var det blevet til knap 4.300 kroner, og de penge ville Skat nu skaffe ved at sætte Gert Fruelund Jensens hus på tvangsauktion, lød den korte orientering. Anmodningen om afholdelse af auktionen var allerede sendt til retten.

- Jeg var dybt chokeret. Det virkede som et meget stort indgreb på baggrund af et meget lille beløb. Det ene stod simpelthen ikke mål med det andet. Heller ikke, når man tænker på, hvad det må koste i advokatsalærer at køre sådan en sag. Jeg troede slet ikke, at sådan noget måtte finde sted, siger Gert Fruelund Jensen til BT.

Skats begæring om en tvangsauktion landede i postkassen hos den uddannede murer 31. juli som et foreløbigt punktum for et sagsforløb, der i bedste fald kan betegnes som stærkt forvirrende. I de foregående uger havde forskellige offentlige myndigheder gentagne gange præsenteret Gert Fruelund Jensen for modstridende oplysninger om, hvor meget han skyldte og for hvad. Alt sammen på trods af, at de omtalte regninger faktisk var betalt.

Sagen begyndte allerede 12. juni i år, da Skats advokat første gang krævede, at Gert Fruelund Jensen betalte gælden på knap 2.500 kroner plus gebyrer. Betalingsfristen var 10 dage, stod der i opkrævningen, men allerede næste dag overførte Gert Fruelund Jensen beløbet til Skats inddrivelsescenter. Det fremgår af kvitteringer, som BT har adgang til. Dermed burde alt være i orden. Alligevel stoppede sagen ikke her. Fem dage efter at regningerne var betalt, mødte fogeden således op ved Gert Fruelund Jensens hus og gjorde udlæg i ejendommen med baggrund i de nu forældede krav. BT har fået adgang til den såkaldte ’fogedbog’ om hændelsen, og den afslører stor forvirring om sagen hos myndighederne.

Ifølge Skats advokat havde Gert Fruelund Jensen ikke betalt for renovation i hele 2011 og sidste halvdel af 2012. Men af fogedens papirer fremgik det, at det i stedet drejede sig om hele 2012 og første del af 2014. Tilmed var gælden ifølge fogeden betydeligt mindre end tidligere oplyst.

Gert Fruelund Jensens forvirring var stor, og den blev ikke mindre, da han selv kontrollerede sine skatteoplysninger via Skat.dk. Her fremgik det, at han manglende at betale for renovation i hele 2011 og sidste del af 2012, som advokaten havde skrevet. Men ikke for 2014, som fogeden skrev. Og beløbet - det var nu et helt tredje.

- Jeg kunne simpelthen ikke finde hoved og hale i det, så jeg ringede til Skat og bad om en fornuftig forklaring. Men det kunne de ikke give mig. De kunne ikke bare lige slå op og se, hvad der var betalt for hvad hvornår, sagde de. Så blev jeg sur. Det kan ikke passe, at de bare kan skalte og valte med andre menneskers økonomi, når de ikke engang har styr på deres egen, siger Gert Fruelund Jensen.

Først da retten var blevet bedt om at sælge Gert Fruelund Jensens hus på tvangsauktion, havde han held til at overbevise Skat om, at de gamle regninger faktisk var betalt. Ifølge hovedpersonen selv blev han først troet, da han fremlagde de originale kvitteringer for overførslen flere uger tidligere. Herefter blev auktionen stoppet og kravet om betaling frafaldet.

- Hele forløbet har været så grotesk, at jeg ikke længere har den mindste tiltro til Skat, siger Gert Fruelund Jensen.

Har du oplevet noget lignende, så send en mail til BT på 1929@bt.dk