Selv om han var Danmarks rigeste mand og på usædvanlig god fod med kongehuset, skal Mærsk Mc-Kinney Møllers Elefantorden efter skibsrederens død returneres til dronning Margrethe.

Nok er Elefantordenen rigets højeste orden, men ligesom alle andre kongelige ridderordener skal også Elefantordenen returneres til Amalienborg ved en ridders død.

-  Alle danske ordener skal leveres tilbage, når den person, som har modtaget ordenen, dør. Det gælder uanset, om der er tale om Elefantordenenen eller eksempelvis Dannebrogsordenen, oplyser kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt fra Hoffets kabinetssekretariat til bt.dk.

Mærks Mc-Kinney Møller fik tildelt sin Elefantorden af dronning Margrethe i år 2000. Derved indskrev skibsrederen sig i en yderst eksklusiv skare af borgerlige danskere, der har modtaget den fornemste ridderorden, som normalt næsten udelukkende tildeles kongelige og udenlandske statsoverhoveder.

Udover Mærsk har kun tre andre borgerlige danskere modtaget Elefantordenen de sidste 100 år: sprogforskeren Vilhelm Thomsen i 1912, grundlæggeren af ØK H.N. Andersen i 1919 og fysikeren Niels Bohr i 1947.

Det er endnu uvist, om Mærsk Mc-Kinneys Møllers Elefantorden vil blive placeret på hans kiste i forbindelsen med begravelsen lørdag i Holmens Kirke, men det er ikke unormalt ved ordensridderes død.
 
Som regel bliver en orden placeret på en lille pude på kisten, men ordenen kan i princippet også stilles på gulvet ved siden af kisten. Det findes der ingen formelle regler for.

Udover selve elefanten af massivt guld belagt med hvid emalje og diamanter består Elefantordenen også af en ottetakket bryststjerne af sølv og med et kors af perler.

Ligesom ved andre tildelte ordener er modtageren forpligtet til at erstatte Elefantordenens værdi, hvis den af en eller anden grund ikke bliver returneret til Amalienborg. Den konkrete værdi af den enkelte Elefantorden varierer en smule efter dens alder og beskaffenhed, men vil typisk ligge omkring de 100.000 kr.
 
- Det er klart, at de efterladte skal have tid til at sørge for både selve begravelsen og alle de praktiske gøremål. Men har vi ikke modtaget en orden et par måneder efter en modtagers død, så vil vi nok begynde at rykke efter den, hvis det er nødvendigt, siger kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt.

- Det hænder i enkelte tilfældem, at en orden kan forsvinde ved eksempelvis indbrud eller at familien ikke kan finde den efter et dødsfald. Så skal der naturligvis betales erstatning, og beløbet afhænger af vores genanskaffelsesværdi hos Georg Jensen, oplyser kontorchefen fra Kabinetssekretariatet.

Et almindeligt ridderkors har eksempelvis en genanskaffelsesværdi på 1500 kr., mens et ridderkors af 1. grad koster 15.000 kr.

I alt er der fremstillet omkring 100 eksemplarer af Elefantordenen. Ikke alle er dog "i aktiv tjeneste" ligesom nogle er til reparation.

Andre læser også