Det er ikke længere lovligt at have sex med dyr i Danmark. Onsdag 1. juli træder en række ændringer af dyreværnsloven i kraft, og det betyder blandt andet, at det nu er ulovligt at have seksuel omgang med dyr. Et forbud, der vækker begejstring i Dyrenes beskyttelse.

»Vi ønskede et forbud mod seksuel omgang med dyr, og derfor er vi glade for loven, der træder i kraft i dag,« siger Jens Jokumsen, projektleder for familiedyr i Dyrenes Beskyttelse.

Det var et stort flertal i Folketinget, der i april vedtog at ændre dyreværnsloven, så det er ulovligt at have sex med dyr i Danmark.

»Nu er det endelig lykkedes at få et flertal i Folketinget til at forbyde sex med dyr i Danmark. Det er allerede forbudt i de fleste af vores nabolande. Jeg er rigtig glad for forbuddet, for jeg mener, tvivlen altid må komme dyrene til gode, og vi skal beskytte den svage part. Dyr er i sagens natur ikke i stand til at sige fra,« siger daværende fødevareminister, Dan Jørgensen (S), da forslaget blev vedtaget.

Kun Liberal Alliance og Enhedslisten stemte ikke for forslaget med den begrundelse, at det allerede er forbudt at udsætte dyr for smerte, lidelse og angst.

Jens Jokumsen fra Dyrenes Beskyttelse mener, at lovændringen netop er med til at forhindre, at dyr kan komme til at lide overlast på grund af dyresex.

»Det er svært at dokumentere, om et dyr lider overlast ved det, men med loven er det i hvert fald slået fast, at det er ulovligt. Et dyr der lider overlast, er et dyr for meget, og derfor har det været vigtigt for Dyrenes beskyttelse, at det blev gjort ulovligt,« siger Jens Jokumsen.

Hvilken betydning forbuddet i praksis kommer til at have, er svært at vurdere, forklarer projektlederen fra Dyrenes Beskyttelse.

»Det er svært at sige, om der vil ske et fald, for der findes ikke dokumentation for omfanget. Men loven har en klar signal signalværdi om, at det er forbudt i Danmark at have seksuel omgang med dyr, og dermed kan vi jo håbe, at der er færre dur som kommer til at lide overlast,« siger Jens Jokumsen.

Forbuddet mod dyresex er ikke det eneste forbud, der træder i kraft den 1. juli som følge af den ændrede dyreværnslov. Med lovændringen træder et forbud mod salg af hunde på markeder også i kraft.

»I Dyrenes Beskyttelse er vi rigtig glade for, at det endelig er blevet forbudt at sælge hunde på markeder. Det skal være velovervejet, når man vælger at anskaffe sig en hund, og vi håber, at forbuddet kan være med til at minimere risikoen for impulskøb,« siger Jens Jokumsen.