Hvis du er til papir, er det nu, du skal skynde dig, hvis du vil giftes, anmelde rotter, ansøge om pas eller melde din cykel stjålet.

Fra 1. december er de gøremål nemlig en del af de 29 områder, som udelukkende kan foregå ved digital selvbetjening over internet. Da afskaffes papirdokumenterne nemlig helt, og det bliver obligatorisk at bruge nettet. Det skal hjælpe det offentlige med at spare mange penge og gøre arbejdsgangen langt mere effektiv og mere fejlfri, skriver Berlingske.

Anden bølge af digitaliseringen af Danmark omfatter blandt andet også ansøgning om handicaphjælpemidler, begravelseshjælp, valg af læge og optagelse i fritidshjem, og på mandag begynder en større informationskampagne, »Din kontakt med det offentlige starter på nettet«, som skal hjælpe danskerne på vej.

»På mandag starter vi en bredt rettet oplysningskampagne over for borgerne gennem hjemmesider, annoncer, TV-reklamer og på borgerservicecentrene, som er ved at forberede sig på at kunne hjælpe. Der er uddannet 7.000 ambassadører i kommunerne, som er klar til at guide de borgere, der måtte have udfordringer,« forklarer Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet, som sikrer, at digitaliseringen skrider fremad. For et år siden forsvandt papiret på de første områder. Det var de mest oplagte områder såsom opskrivning til børneinstitutioner, flyttemeddelelser m.m.

»Vi havde ikke forventet de store udfordringer her. Kampagnen i år vil handle om, at der nu kun er et år til, at alle danskere skal have deres egen personlige postkasse, hvor al post fra det offentlige lander, ganske som virksomhederne har skullet det fra 1. november i år,« siger Lars Frelle-Petersen.

»Fire millioner danskere har en e-Boks, og heraf har de 1,2 millioner allerede meldt, at de gerne på frivillig basis vil modtage al post fra det offentligt digitalt. Efterhånden som myndighederne bliver klar, begynder de at sende posten ud ad den vej, og derfor skal man være opmærksom på, at posten lander her,« forklarer han.

I den personlige e-Boks kan man angive, at man ønsker en SMS-besked eller en normal e-postbesked, når der kommer nyt i e-Boksen. I sommer var der historier om en enlig forsørger, som havde overset meddelelserne og dermed manglede sin ydelse. Både denne sag og balladen om virksomhedernes elektroniske postkasser og bøvlet med at få dem oprettet har lært det offentlige meget.

»Erfaringerne fra den digitale post til virksomhederne gav en stor aha-oplevelse og viste, at der er ting, som kan gøres bedre. De erfaringer bruger vi i forhold til borgerposten, som bliver obligatorisk fra næste år, om end den bliver nemmere, fordi folk allerede har en NemID. Derfor er det mere en kulturel omstilling, hvor man skal huske at tjekke sin elektroniske postkasse, ligesom man går ud til den fysiske postkasse,« siger Lars Frelle-Petersen.

Kommuner, regioner og staten har allerede lagt sig fast på endnu to bølger, som kommer 1. december 2014 og 1. december 2015 for derved at sikre, at der hele tiden sker noget på området.

Hvad, der præcis kommer med her, er endnu ikke endeligt fastlagt, men byggetilladelser, anmeldelse af opgravnings- og ledningsarbejder, affaldshåndtering og nogle opgaver på folkeregisterområdet er blandt dem.

»Vi har en bruttoliste, som vi kikker på sammen med ministerier og kommuner. Næste års bølge går over i flere sociale ydelser, og det giver lidt flere udfordringer. Men vi oplever faktisk, at rigtigt mange tager den digitale mulighed til sig som en forbedring, siger Digitaliseringsstyrelsens direktør.

»Handicaporganisationer vil også gerne have endnu mere, efterhånden som løsningerne bliver handicaptilgængelige, og ældre begynder at bruge nettet i meget stort omfang nu. Målinger fra i sommer viser, at sidste års bølge bruges af op mod 70 procent af danskerne i gennemsnit. Nye målinger, som vi er ved at lave, forventer vi, vil vise tæt på 80 procent – altså meget høje tal,« fortæller han.

Til april 2014 vil en ny mobil NemID være klar. Den udskældte Java-teknologi i dagens NemID udskiftes, så man ikke længere behøver at have et særligt program installeret, og dermed vil NemID kunne bruges både på computere, tablets og smartphones uden besvær, så snart kommunerne, regioner og staten i løbet af året har tilpasset alle deres selvbetjeningsløsninger, så de også passer til de langt mindre mobilskærme og ikke kun til en traditionel PC-skærm.

Folketinget skal inden sommerferien i 2014 vedtage, hvad tredje bølge skal rumme fra 1. december 2014. Det forventes, at digitaliseringen i 2015 vil spare det offentlige for to milliarder kroner, som dermed kan bruges på andre områder.