Juni måned har i mange år været sæson for eksamens-stress, og rigtig mange familier kender til at have et ungt menneske, der er ramt af eksamensangst og -stress. Men det er der mulighed for at slippe for allerede fra næste skoleår. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård kan nemlig snart tilbyde en HF-uddannelse, hvor eleverne slet ikke behøver frygte dagen, hvor de skal op til det grønne bord.

Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård har længe tilbudt en grund- og ungdomsuddannelse uden eksamen, og nu er skolens ungdomstilbud blevet godkendt på linje med andre HF-uddannelser. Det betyder, at Nordsjælland fra skoleåret 2017/18 kan tilbyde en ny statsanerkendt ungdomsuddannelse fri for karakter og eksaminer. Med andre ord: en Steiner-HF.

Fraværet af karakterer og eksaminer vil nok undre nogle, men rent faktisk er det ikke en nødvendighed, at en uddannelse partout skal afsluttes med en karakter givet ved en eksamen. Nogle grundskoler arbejder med et delvist eller helt skoleforløb uden eksaminer og karakterer, og for mange er fraværet af eksamen ikke alene en stor lettelse, men giver i mange tilfælde også et mere retvisende billede af elevens formåen.

Skoleleder på Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård, Jan Magnussen, er overbevist om at de fleste af hans kommende elever vil glæde sig over fraværet af eksaminer.

»Der er forskellige holdninger til, om eksaminer og karakterer overhovedet er til gavn for læringen. Og faktum er, at mange unge mennesker gerne ville være foruden. De bliver for nervøse, når de skal til eksamen, og resultatet bliver ikke som forventet,« siger Jan Magnussen, der er skoleleder på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård.

I stedet for de sædvanlige karakterer afsluttes en Steiner HF med en skriftlig udtalelse – et såkaldt vidnesbyrd. På Rudolf Steiner skolen er det faglige indhold af undervisningen en kombination af boglige, kunstneriske og håndværksmæssige fag.

»De boglige fag er på samme niveau som den almindelige HF, og derudover har eleverne også en række kreative fag som for eksempel musik, bevægelse og tegning,« siger Jan Magnussen.