1.020 kroner. Så meget skal du nu punge ud med, hvis du er kommet til at parkere på en handicapplads, foran en port eller indkørsel.

Fordoblingen af parkeringsbøden er en del af de nye parkeringsregler, der trådte i kraft 1. marts.

De nye regler skal gøre det nemmere at være bilist, idet reglerne for hvordan man må parkere i det offentlige rum, nu er ens i hele landet.

Tidligere har der været lokale forskelle. F.eks. måtte man gerne parkere på fortovet i Frederiksberg kommune, men ikke i København. Dét er nu ulovligt i hele landet med mindre andet er angivet.

De nye regler betyder også, at kommunerne nu kan give hele tre bøder til én ulovlige parkering. F.eks. har nogle tidligere udnyttet, at det var billigere at betale en p-bøde, hvis man skulle være væk i lang tid, end at fodre parkeringsautomaten. Det er der nu sat en stopper for med de nye regler.

FDM har samlet de nye grundregler:

- I byerne må man fremover ikke standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lignende.

- Kommunerne kan tillade parkering på fortove. Det vil i så fald være markeret med optegning og skilte.

- Er bilen gået i stå, kørt galt eller lignende, har du 18 timer til at få den fjernet. Derefter vil den blive betragtet som parkeret og vil altså få bøder stukket ind under vinduesviskeren.

- Kommunerne kan have mere lempelige parkeringsregler, hvis de laver en parkeringsbekendtgørelse og offentliggør den centralt på kommunens hjemmeside.

- Det koster 510 kroner at parkere ulovligt på offentlig vej. Bøden frodobles, hvis man har parkeret på en handicapplads eller foran en port.

- Kommunen eller politiet kan give en ny p-bøde hver gang, der er gået 24 timer, indtil bilen har fået maks tre bøder for den samme overtrædelse af parkeringsreglerne

- Biler og motorcykler skal følge samme parkeringsregler. De enkelte kommuner kan ikke længere lave regler, der er strengere end grundreglerne. Som udgangspunkt er det ulovligt at parkere en motorcykel helt eller delvist på fortovet i byerne og ulovligt at parkere helt på fortovet udenfor byerne. Kommunerne kan tillade parkering på fortovet, og det vil kunne ses ved optegning eller skiltning på stedet.