Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Den kendte fotomodel Camilla Vest og hendes mand, der i 2012 blev frikendt for groft skattesvig efter en årelang kamp, retter nu i et brev til Folketinget, justitsminister Karen Hækkerup (S) og anklagemyndigheden en stærk appel om retfærdighed, oprejsning og økonomisk kompensation for de tab, de har lidt som følge af de grundløse anklager, der blev rejst mod dem.

- Sagen har været utroligt belastende for hele familien, og har haft store konsekvenser på karriere og familiens økonomi. Sagen har været en barsk omgang, og vi har utroligt stort behov for at lægge sagen bag os og komme videre i vort liv, skriver Camilla Vests ægtefælle, Peder Nielsen i brevet.

Allerede tidligt i 2013 rettede parrets advokat, Michael Amstrup, henvendelse til Nordsjællands Politi og bad om, at det offentlige ydede kompensation til parret for de mange rejse- og hoteludgifter, de havde haft i forbindelse med afhøringer, retsmøder og ophold i Danmark, men advokaten fik først ikke noget svar, siden blev han henvist til den offentlige anklager, statsadvokaten.

- Jeg sendte den 19. april 2013 en præcis opgørelse over de udgifter, parret havde haft. Den 3. maj blev jeg lovet et svar inden 60 dage - og siden er der så intet, absolut intet, sket, til trods for flere rykkere. Det er ikke rimeligt, at statsmagten, når man se på den behandling, de to mennesker har fået, ikke er i stand til at behandle sådan en sag ordentligt, siger advokat Michael Amstrup. Han oplyser, at udgifterne beløber sig til mere end 300.000 kr.

Camilla Vests mand, Peder Nielsen, skriver i brevet til Folketinget, at ‘vi anerkender, at staten har ret og pligt til løbende at afprøve hvorledes en given lov tolkes af domstolen. Omvendt må man som borger også forvente, at staten yder borgerne en rimelig kompensation for de udgifter en given retssag måtte påføre borgerne. Vi forventer ikke at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af utallige afhøringer og retsmøder, tab af jord og karriere, eller stort tab ved tvangssalg af vor landejendom. Vi forventer derimod at få dækket vor rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med sagen’, skriver Peder Nielsen. Han kalder det ‘meget arrogant, grænsende til bevidst chikane’, at anklagemyndigheden ‘ikke magter at udvise bare den mindste ordentlighed i denne sag.’

Vest-sagen er én af de seneste års mest spektakulære skattesager, især fordi den var tæt beslægtet med Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag. Kinnock blev i september 2010 af Skat København kendt ikke-skattepligtig, mens Camilla Vest og Peder Nielsen ved byretten i Helsingør i 2011 blev idømt hver ét år og ni måneders fængsel for skattesvig af særlig grov karakter og en samlet bøde på 6,6 mio. kr.

Retten lagde vægt på, at Vest havde udført arbejde i Danmark, hvor hendes mand Peder Nielsen boede, mens hun selv boede og arbejdede i USA - et livsmønster der var identisk med Kinnocks.

Skats ekspert i udlandsbeskatning forklarede under vidneansvar i byretten, at blot én dags arbejde i Danmark er tilstrækkeligt til at udløse skattepligt, hvis man har bolig og familie i landet - Vest havde arbejdet i form af modelfotografering i alt tre gange i 2000, tre gange i 2001 og én gang i 2002. Kinnock, derimod, blev ikke skattepligtig, til trods for, at han havde gennemført tre arbejdsrelaterede møder og i et eller andet omfang - meget begrænset, sagde han selv - udført arbejde i form af at besvare telefonopkald og emails.

Kinnock afviste, at han i øvrigt havde udført arbejde i Danmark, selv om han i de foregående seks år havde opholdt sig i Danmark op imod halvdelen af året. Et år senere, i november 2012, blev parret enstemmigt frifundet i Østre Landsret, under udtrykkelig henvisning til netop afgørelsen i Kinnock-sagen.

Østre Landsret mente, at forskellene mellem de to sager var så små, at Vest-parret ikke kunne dømmes.

Det viste sig siden, at Erling Andersen, direktør for Skat København, havde nægtet den afdeling i Skat, der førte straffesager mod udlandsdanskere, herunder Camilla Vest, adgang til Kinnock-kendelsen.

Afdelingen mente, at afgørelsen kunne være principiel, men direktør Erling Andersen sagde nej, og derfor kunne retsopgøret mod Camilla Vest og Peder Nielsen fortsætte. Også Camilla Vests og Peder Nielsens advokat, Anders Németh, forsøgte at få adgang til Kinnock-afgørelsen i forbindelse med byrettens behandling af sagen mod dem i 2011, men det blev afvist, og Skat gjorde store anstrengelser for at undgå, at afgørelsen blev gjort tilgængelig for advokaten.

I august 2012 offentliggjorde Thorning-Schmidt og Kinnock imidlertid selv skattekendelsen, der derfor kunne indgå i Østre Landsrets vurdering af sagen mod Vest og Nielsen i november 2012. Derefter blev de frikendt.

BT forsøger at få en kommentar fra den offentlige anklagemyndighed.

Andre læser også