Den erklærede nazist Daniel Carlsen er under uddannelse og står ikke vagt for dronningen, siger HOK. Det kan han dog gøre, når uddannelsen er slut til december

Den erklærede danske nazist Daniel Carlsen er under uddannelse i livgarden og står derfor ikke vagt for dronning Margrethe. Det fastslår Hærens Operative Kommando (HOK) efter at Århus Stiftstidende søndag i en artikel skrev, at nazisten Daniel Carlsen er blandt de gardere, der står vagt for dronningen.

Oberstløjtnant Lennie Fredskov Hansen, der er chef for Livgardens anden bataljon, hvor de værnepligtige uddannes, vil ikke udtale sig om den konkrete sag. Men han fortæller, at værnepligtige har et uddannelsesforløb i livgarden på tre måneder, inden de kan gøre tjeneste.

Det betyder, at Daniel Carlsen til december kan stå vagt for den kongelige familie, hvis han færdiggør sin uddannelse. Men når uddannelsen er færdig, kan han imidlertid sagtens ende som en af dronningens gardere. Hæren har nemlig ingen planer om at smide ham ud.

- Helt generelt har man ikke lov til at diskriminere værnepligtige på baggrund af race, religion eller politisk tilhørsforhold. Det betyder, at de værnepligtige kan have meninger, som ligger meget langt væk fra de værdier, som vi har i livgarden og i forsvaret, siger Lennie Fredskov Hansen.

Han føler sig overbevist om, at hvis Daniel Carlsen giver udtryk for sine holdninger over for sine kammerater i livgarden, så vil de tage meget kraftigt afstand fra dem.

Vil det få konsekvenser for ham fra ledelsens side, hvis han giver udtryk for sine holdninger?

- Hvis de holdninger og meninger, han giver udtryk for, er lovlige i Danmark, så vil det ikke, siger Lennie Fredskov Hansen.

Spørgsmål: Ærgrer du dig over, at du ikke kan gøre noget?

- Vi lever i et demokratisk samfund, og vi skal i virkeligheden være stolte og glade over, at vi har et samfund, hvor folk kan have lov til at have mærkelige meninger uden, at der sker noget med dem.

/ritzau/