Din hovedpine er også naturens. Stoffer fra bl.a. smertestillende piller slipper gennem rensningsanlæggene og ender i miljøet, viser ny dansk undersøgelse.

Rester af danskernes store forbrug af bl.a. smertestillende piller og antibiotika svømmer direkte gennem rensningsanlæggene og ud i vandmiljøet.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser. Forskerne har set på vandringen fra danskernes afløb til rensningsanlæggene af 31 af de mest almindelige lægemidler.

15 af de undersøgte lægemiddelstoffer blev fundet i det spildevand, der løber ind i rensningsanlæggene. 13 af stofferne var fortsat i det rensede spildevand, som ryger ud i vandmiljøet.

Rester af lægemidler kan være en trussel mod både miljøet og menneskers sundhed. F.eks. kan selv små mængder antibiotika skabe resistente bakterier. Sker det, så virker antibiotikaen ikke længere, når bakterierne gør mennesker syge.

/ritzau/