KLUMME

Misbrug af lægeerklæringer er meget udbredt – også i indvandrer- og flygtningekredse - skriver Naser Khader i denne BT-klumme.

Kære sundhedsminister
Dette brev er stilet til dig, fordi jeg gerne vil gøre opmærksom på et omfattende problem i det danske sundhedsvæsen. Jeg har modtaget mange henvendelser om, at alt for mange læger er for rundhåndede med at dele lægeerklæringer ud og på den måde bliver brugt som værktøj i omfattende socialt bedrageri. Dette gælder naturligvis ikke for hele lægestanden. Der er mange ordentlige læger, som gør det fremragende. Men det er et problem, og vi er nødt til at forholde os til det.

Som en del af mit arbejde for indfødsretsudvalget er jeg selv stødt på fænomenet. Man skal opfylde visse betingelser for at få dansk statsborgerskab her i landet, men ved hundvis af de ansøgninger, som jeg har set, var der vedlagt en lægeerklæring med ønske om at fritage ansøgeren for et eller flere af disse krav.

For nylig modtog jeg et tankevækkende brev fra en læge, som åbenhjertigt fortalte mig, hvordan vedkommende dagligt er vidne til og ofte selv har følt sig presset til at udskrive lægeerklæringer, hvor der var helt åbenlyst socialt bedrageri involveret. Det er en form for socialt bedrageri, som tilsyneladende især foregår blandt visse indvandrergrupper her i landet. Desværre! Og ja, det foregår også blandt danskere, men det er mere udbredt i indvandrerkredse. For eksempel har lægen oplevet, at en kvinde ønskede en lægeerklæring for sin dårlige ryg, men ikke kunne komme til det anviste tidspunkt på grund af sit sorte rengøringsarbejde. Et andet eksempel er en kvinde, som lige har fundet ud af, at hun er gravid og straks klager over smerter og forlanger at blive sygemeldt. Der findes et utal af sådanne eksempler.

Fænomenet er så udbredt, at flere jurastuderende har specialiseret sig i at rådgive om, hvordan man kan hive flest mulige offentlige ydelser ud af systemet ved at fuske med oplysningerne. Derfor er det kun få procent af flygtninge og indvandrere, som bliver erklæret arbejdsmarkedsparate. Der er flere grunde til, at lægerne er så rundhåndede med lægeerklæringerne. Nogle føler sig presset, mens andre tror, de hjælper folk. Jeg mener, det er at gøre folk en bjørnetjeneste. Giver man en lægeerklæring, freder man den person for de eksisterende regler, men man stigmatiserer også vedkommende. Man tager initiativet fra dem, og mange ender med at sidde derhjemme dag ind og dag ud og gå i negativt selvsving. Det er efterhånden velkendt, at det er meget sundere for sjælen at komme ud blandt folk og være en del af et fællesskab. Jeg har hørt, at visse indvandrerkvinder får disse lægeerklæringer, fordi deres mand ikke ønsker, de skal deltage i samfundslivet. På den måde kommer det danske sundhedssystem utilsigtet til at støtte åbenlys undertrykkelse.

Så kære sundhedsminister, jeg håber, du vil tage fat i dette problem. Som en start kunne man sende et hyrdebrev ud til alle læger, hvor man opfordrer dem til at være mere omhyggelige med uddelingen af lægeerklæringer. Vi betaler alle skat til den samme kasse, og snyder man det ene sted, går det ud over det andet. Mange af vores gamle får kun ét bad om ugen og ét bleskift om dagen. Læger og sygeplejersker må arbejde for to, fordi der er skåret helt ind til benet i sundhedsvæsnet. Vi kan ikke forsvare at se stiltiende til, når der foregår den form for bedrageri – det er ganske enkelt en hån mod alle skatteydere.