Naser Khader mener, at folk, der arbejder med flygtninge og asylansøgere skal have pligt til at melde det til myndighederne, hvis de mistænker dem for at skjule penge på konti i hjemlandene.

»Det er svært at finde ud af, om folk fra Syrien har penge på bankkonti eller huse og biler. Jeg mener, at de, der arbejder med asylansøgere og flygtninge, skal have anmeldepligt. Forleden fortalte en tolk mig om en syrisk flygtning, der kom hertil med to plasticposer. Nu har han lejet et dyrt hus ud til Vejle Fjord og har lavet to forskellige lejekontrakter, så han kan blive ved med at få integrationsydelse. Jeg synes, vi skal opfordre tolke og medarbejdere til at fortælle det til myndighederne, hvis de mener, at asylansøgere har skjulte formuer. Vi sidder og sparer på sygehuse, uddannelse og ældre, og derfor er det ikke rimeligt at bruge skattekroner på folk, der har en formue,« siger Naser Khader, der bliver bakket op af DF, men ikke af Venstre.

»Det vil vi gerne være med til. Men embedsmændene siger, det er svært at undersøge, hvad asylansøgere har på deres konto,« siger DFs integrationsordfører Martin Henriksen.

»I Venstre er vi ikke så glade for, at folk skal angive hinanden,« siger Venstres inyegrationsordfører Marcus Knuth.

De Konservative vil også have en liste over, hvilke værdier flygtninge må beholde.

»Et ur må man godt beholde, ikke. Også selv om det er et dyrt Rolex. Hvis man kommer med tre-fire ure, så skal vi måske kigge lidt nærmere på det,« siger Naser Khader.

Vi sidder på De Konservatives integrationsordførers kontor på Christiansborg og har medbragt nogle af de værdier, man i øjeblikket diskuterer, om man skal konfiskere fra asylansøgerne. En iPhone og en iPad, ure, tre ringe, én til 8.000 kr., én til 4.000 og én til 500 kr., kontanter og kreditkort.

Naser Khader med forskellige effekter som måske / måske ikke skal konfiskeres fra ankommende flygtninge
Naser Khader med forskellige effekter som måske / måske ikke skal konfiskeres fra ankommende flygtninge
Vis mere

Afsporet debat

»Hvis folk kommer hertil og har en formue med, skal de bruge formuen på sig selv, mens de venter på at få asyl, før vi begynder at bruge skattekroner på dem. Det er kun rimeligt, og det gælder også folk, der er på overførselsindkomst. Men debatten blev afsporet, da Martin Henriksen (DF) begyndte at snakke om vielsesringe. Før jul skrev jeg en mail til Inger Støjberg og bad om et møde, hvor vi kunne få præciseret, hvad der skal konfiskeres. Vi mener ikke, det skal være personlige smykker, og jeg synes heller ikke, vi skal overlade til politiet at bedømme, hvor meget smykker og ure er værd,« siger Naser Khader.

Hvad med en iPhone eller en iPad?

»Jeg mener, at de skal undersøges af myndighederne, ikke for at konfiskere dem, men for at tjekke, om folks historier passer. Jeg har selv siddet i en tolkesituation, hvor en person hævdede, at han lige var kommet fra Libanon, men politimanden kunne se, at hans cigaretter var købt i Norge. Man må også godt beholde ure og ringe.«

Brug pengene først

En af ringene koster 8.000 kr., en anden 500 kr., kan du se forskel?

»Nej, og det er også derfor, vi ikke skal overlade det til politifolk.«

Hvis man har 10.000 kr. med i kontanter?

»Så må man bruge dem først, før man kan få hjælp. Sidste år brugte vi 3,5 mia. kr. på de 15.000 asylansøgere, der fik ophold i Danmark,« siger Naser Khader.

Dansk Folkeparti vil gerne være med til at kræve anmeldepligt, men de vil ikke være med til, at værdigenstande friholdes.

»Vi er imod, at man laver sådan en liste. Den vil være en brugsanvisning i, hvordan man får sine værdigenstande til landet. Og hvis vi ikke tager ringe, smykker, halskæder og ure fra flygtninge, så stiller vi dem bedre end danske kontanthjælpsmodtagere, og det er ikke rimeligt,« siger Martin Henriksen (DF).

Skal ikke stikke hinanden

Venstres integrationsordfører Marcus Knuth vil gerne være med til en liste, men ikke til anmeldepligt:

»Vielsesringe har aldrig været på tale. Hverken statsministeren eller Inger Støjberg har sagt andet, end at det handler om at ligestille kontanthjælpsmodtagere og asylansøgere. Men hvis De Konservative er forvirrede hvad det angår, så har vi ingen problemer med at lave en præcisering. Med hensyn til anmeldepligt, så går Venstre generelt ikke ind for, at man skal stikke hinanden. Sådan et forslag ville vi formodentlig ikke støtte,« siger Marcus Knuth.

Alt tyder altså på, der bliver tale om voldsom tovtrækning, når aftalen skal forhandles på plads. Vi kunne dog gå tilbage på redaktionen med alle værdier i behold.

DET MENER DE OM SMYKKESAGEN:


Ligesom kongens foged

Marcus Knuth, integrationsordfører, Venstre:
»For Venstre handler det om at ligestille kontanthjælpsmodtagere og asylansøgere. Hvis man kan forsørge sig selv, skal man det. Vi mener ikke, at de nuværende regler giver mulighed for en tilstrækkelig restriktiv håndhævelse. I de tilfælde, hvor politiet vurderer, at asylansøgere har noget af værdi, så vil Venstre generelt bruge de samme principper, som kongens foged bruger, når vi skylder noget til staten. Jeg tvivler på, at iPad, iPhones, ure og ringe kommer i den kategori, medmindre der er tale om helt exceptionelt værdifulde smykker. Jeg tror, at politiet skal komme med et udspil til, hvordan det kan foregå, og om de har brug for hjælp eller assistance til det.«

Politietskal notere værdier

Dan Jørgensen, integrationsordfører, Socialdemokraterne:
»Vi støtter regeringens forslag ud fra princippet om, at asylansøgere ikke skal stilles bedre end kontanthjælpsmodtagere, når det handler om formue. Når det så er sagt, så forventer jeg ikke, at det vil give de helt store penge i statskassen. Det er jo helt på månen at forestille sig, at folk kommer vandrende hertil med et par millioner i en rejsetaske. Ministeren (Støjberg, red.) har forsikret os om, at lovændringen kan håndteres på en smidig måde. Det vil vi forholde os til, når vi ser hendes forslag. Men jeg forestiller mig, at politiet skal nøjes med at notere eventuelle værdier, og så må eksperter efterfølgende vurdere tingene, hvis det skulle blive aktuelt. Jeg afviser ikke, at en form for liste kunne være en mulighed. Men under alle omstændigheder skal vielsesringe, smykker, telefoner og iPads i min optik ikke være på listen over ting, der kan konfiskeres.«

Nemmest at konfiskere det hele

Martin Henriksen, integrationsordfører, Dansk Folkeparti:
»Vi har gennemgået mulighederne for at beslaglægge formuer i hjemlandene, og meldingen fra systemet er, at det ikke kan lade sig gøre. Vi mener godt, man kan konfiskere ure, halskæder, ringe og smykker og sælge dem på auktion. Hvis politifolk ikke kan vurdere dem, så er det nemmere bare at konfiskere det hele, lade en ekspert vurdere det, og så eventuelt levere noget tilbage. Der står i lovforslaget, at man ikke skal konfiskere ting med affektionsværdi, medmindre de har så stor værdi, at det virker forkert ikke at konfiskere. Og hvis den formulering er god nok til danske statsborgere, er den vel også god nok til asylansøgere. Hvis en dansker har gæld til Skat, vurderer Skat, hvad man kan gøre udlæg i, og det kan godt være smykker og andre værdigenstande. Jeg mener også godt, man kan tage iPhones og iPads fra flygtninge, ligesom kontanthjælpsmodtagere får at vide, at de kan klare sig med en billigere telefon.«

Spild af tid

Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører, Enhedslisten:
»Jeg forstår slet ikke, at integrationsministeren overhovedet vil være bekendt at spilde vores tid med det forslag. Der er allerede i dag hjemmel i loven til at kræve, at asylansøgere selv skal betale for deres ophold, hvis de kan. Der er nok en grund til, at det ikke er sket endnu. Der er tale om en ren skræmmekampagne, hvor det endda er lykkedes Støjberg at komme i Washington Post med budskabet om, at vi nu vil hapse folks vielsesringe. Det er helt til grin at forestille sig, at det vil komme til at ske.«