Heidis trillinger Magnus, Tobias og Ida blev tvangsfjernet i foråret. Ifølge Heidi skete tvangsfjernelsen på et forkert grundlag og hun har siden kæmpet for at få lov til at være mor for sine børn. Børnene er i dag godt to år.
Heidis trillinger Magnus, Tobias og Ida blev tvangsfjernet i foråret. Ifølge Heidi skete tvangsfjernelsen på et forkert grundlag og hun har siden kæmpet for at få lov til at være mor for sine børn. Børnene er i dag godt to år. Foto: Claus Bech

Trillingemoren Heidi Rasmussen, som i foråret fik tvangsfjernet sine tre børn til tre forskellige familier, har nu endnu engang fået medhold i, at behandlingen af hendes sag har været yderst kritisabel.

I januar i år fik Kalundborg Kommune udarbejdet en forældreevneundersøgelse af Heidis evner som mor.

Psykologen, der lavede undersøgelsen, konkluderede på baggrund af nogle få observationer af Heidi og børnene, at Heidi ‘på grund af begrænsede personlige ressourcer’ ikke kan give sine trillinger ‘tilstrækkelig omsorg og pleje i dagligdagen’.

LÆS OGSÅ:

Kommunen vil fjerne Heidi Rasmussens trillinger.

Psykolograpporten blev det vigtigste argument i Kalundborg Kommunes beslutning om at tvangsfjerne trillingerne.

Hele beslutningen om tvangsfjernelsen bygger på psykologens erklæringer fra 6. januar 2014 og 14. februar 2014.

Psykologen udarbejdede en forældreevneundersøgelse i december 2013 og januar 2014, der fuldstændig underkendte Heidis evner som forælder.

Heidi valgte at klage over undersøgelsen, fordi den var blevet foretaget i en periode, hvor Heidi mentalt var kørt ned. Hun havde i over et år stort set stået alene med tre små børn der i december 2013 var 15 måneder gamle.

Hun følte sig konstant presset af kommunen, der ikke gav hende den hjælp, hun havde brug for, og som pludselig i oktober 2013 foretog en akut tvangsfjernelse af hendes børn. En beslutning, der kort efter blev underkendt. Heidi blev derfor i december 2013 genforenet med sine børn på Bagsværd Observationshjem.

Nu har Psykolognævnet valgt at udtale ‘alvorlig kritik' af psykologens 'faglige arbejde for manglende omhu efter § 16 i lov om psykologer’.

Paragraf 16 pålægger psykologer at ‘udvise omhu og uhildethed’, det vil sige, at arbejde fordomsfrit og uden forudfattede meninger.

Psykolognævnet mener, at psykologens erklæringer mangler oplysninger vedrørende børnene og deres behov. Og at psykologen ikke i tilstrækkelig grad har redegjort for de faglige overvejelser, som ligger til grund for psykologens konklusion i de to erklæringer.

I oktober i år slog byretten i Holbæk fast, at samme psykologundersøgelse ikke kan bruges.

Forældreevneundersøgelsen af Heidi Rasmussen fra januar 2014 er foretaget efter et turbulent efterår for hende og børnene. Undersøgelsen indeholder ganske massive konklusioner, som ikke ses fuldt ud dokumenteret (...), skrev retten i sin begrundelse for dommen.

Nedenfor møder vi Heidi Rasmussen efter hun fik medhold i byretten

 

Ifølge Heidis advokat Anders Brøndtved viser både dommen og Psykolognævnets kritik, at sagsbehandlingen af Heidis sag ikke har været god nok.

»Psykologerklæringerne er de vigtigste dokumenter i sagen, og de er nu blevet udsat for alvorlig kritik af Psykolognævnet. Det viser med al tydelighed, at dommen fra oktober er korrekt, for her kritiserede byretten også grundlaget for anbringelsen. Det er to instanser, der nu har underkendt forvaltningens beslutningsgrundlag, og det viser, at kvaliteten af forvaltningens sagsbehandling ikke er god nok,« siger Anders Brøndtved.

Heidi Rasmussen er lettet over at have fået medhold i sin klage over psykologen, men hun er samtidig ulykkelig over, at der kan ske fejl i rapporter, som har så vidtrækkende konsekvenser, at de er afgørende for, om børn bliver fjernet fra deres forældre eller ej.

»Det er jo hele anbringelsesgrundlaget, der er faldet til jorden,« siger Heidi Rasmussen.

Anders Brøndtved siger, at Kalundborg Kommune nu må anstrenge sig for at rette op på den skade der er sket.

»Spørgsmålet er om man kan rette op på den skade, den dårlige sagsbehandling har haft som konsekvens. Børnene har i dag kun, det vi kalder, ‘kende-samvær’ med deres mor. Det betyder, at de kan genkende hende, men ikke har tid nok sammen med hende til at opbygge en egentlig relation. Det må vi kræve nu bliver ændret, så mor og børn får en reel relation igen.«

BT har forsøgt at få en kommentar fra psykologen, men hun ønsker ikke at udtale sig.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.