Det er kommunernes opgave, at gøre hvad de kan for at forebygge, at problemerne vokser sig så store, at det ender med en tvangsfjernelse.

Det siger socialminister Manu Sareen (R), der dog ikke vil kommentere den konkrete sag.

- Det er altid ulykkeligt, hvis en anbringelse kommer på tale. Derfor er det også helt afgørende, at kommunerne sætter tidligt ind og forebygger, før problemerne vokser sig større. Forebyggelse betaler sig både menneskeligt og økonomisk, siger Manu Sareen.

Han fremhæver, at regeringen, Venstre og De Konservative af samme grund har afsat 280 mio. kr. i 2014-17 til en forebyggelsespakke, der skal understøtte kommunernes forebyggende arbejde.

- Kommunerne har ansvaret for at støtte familier med vanskeligheder. Hvis man som forælder mener, at kommunen ikke giver den fornødne hjælp, har man mulighed for at klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen, siger socialministeren.