De regionale arbejdsgiveres tilsagn om, at de vil fortsætte 'den gode måde,' som medarbejdernes spisepause bliver afviklet på i dag, var tilstrækkeligt til, at en række LO-forbund indgik en aftale om en ny overenskomst.

Arbejdsgivernes ord i var imidlertid ikke nok til, at akademikere, sygeplejersker og andre FTF-grupper vil gå med i aftalen.

Retten til den betalte spisepause er en af de store knaster ved de aktuelle overenskomstforhandlinger for 750.000 offentligt ansatte. Natten til onsdag blev splittelsen blandt lønmodtagerne blotlagt, da en række LO-forbund indgik en aftale med arbejdsgiverne i regionerne, mens FTF og Akademikerne takkede nej, fordi forliget ikke indeholder en overenskomstsikret garanti for, at retten til spisepause er en del af arbejdstiden.

Topforhandlerne fra en række LO-forbund, blandt andet FOA, Socialpædagogernes Landsforbund, HK og 3F, følte sig imidlertid tilstrækkeligt 'betrygget' ved det protokollat, hvor arbejdsgiverne giver deres opbakning til den betalte spisepause.

På grund af den tavshedspligt, der hviler over forhandlingerne i Forligsinstitutionen, er aftalen mellem lønmodtagerne og regionerne endnu ikke offentliggjort i sin helhed, men Avisen.dk kan nu løfte sløret for indholdet i spisepause-protokollatet, der førte til, at LO-forbundene med topforhandler Dennis Kristensen i spidsen, gik solo.

I protokollatet står der blandt andet:

'Et samlet RTLN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der har til opgave at aftale eller fastsætte løn- og øvrige ansættelsesvilkår, red.) vil vejlede regionerne til at fortsætte den gode måde spisepausen afvikles på i regionerne. Det, at medarbejderne har en spisepause og står til rådighed, understøtter en velfungerende drift. Dette er i sig selv en væsentlig begrundelse for den betalte spisepause.'

Konkret om pausen fremgår det:

'Pause af mindre end en 1/2 times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke.'

Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som tophandler Anders Kühnau er formand for, giver tilsagn om at fortsætte med at tilrettelægge pauserne som hidtil. RTLN vil ifølge protokollatet 'vejlede' regionerne om, at en pause af mindre end en halv times varighed medregnes i arbejdstiden.

Selv om LO-forbundene ikke oplever nogen overhængende fare for, at arbejdsgiverne skulle finde på at inddrage den betalte pause, indeholder protokollatet en central formulering, som gør det muligt at føre en konkret sag, hvis en strid alligevel skulle opstå.

'Parterne er enige om, at det forhold, at spørgsmålet om spisepauser har været drøftet ved overenskomstforhandlingerne, ikke kan påberåbes i forbindelse med en evt. sag,' hedder det i dokumentet.

Om akademikerne, sygeplejersker og de øvrige grupper, som ikke følte sig betrygget ved arbejdsgivernes formuleringer, vender tilbage til forligsmanden i håb om at få genoptaget forhandlingerne om den forkætrede pause, er endnu uafklaret.

Det stod klart under de hidtidige forhandlinger, at en decideret pause-garanti skrevet direkte ind i overenskomsten, ville have en pris. 0,35 procent af den samlede lønramme skulle det angiveligt koste at sikre pausen. Pengene ville blive taget fra de organisationspuljer, som hvert enkelt fagforbund kan forhandle med arbejdsgiverne om. Den regning undgik LO-grupperne ved at 'nøjes med' et protokollat.

LO-forbundenes aftale omfatter 40.000 ansatte i regionerne, blandt andet sosu'er og portører med job på landets hospitaler.

Torsdag fortsætter overenskomstforhandlingerne i Forligsinstitutionen på statens og kommunernes område.