Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bliver nu inddraget i sagen om den 56-årige aarhusianer Marianne Fridthjof, der til sin store frustration står til at miste sit kørekort, fordi hun er ordineret medicinsk cannabis mod sine kroniske smerter.

Det er Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, der på baggrund B.T.s omtale af sagen har bedt sundhedsministeren om at redegøre nærmere for og give en vurdering af, hvornår og eventuelt hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed kan tage bedre individuelt hensyn til smertepatienter som Marianne Fridthjof, der er 100 procent afhængige af at have et kørekort.

Men som pga. særlige omstændigheder omkring bl.a. hvilket præparat, de er ordineret, risikerer at miste førerretten på anbefaling fra styrelsen.

Marianne Fridthjofs egen praktiserende læge samt en læge med speciale i smertebehandling, som begge kender hende, vurderer, at hun fortsat kan køre bil på sikker vis. Men i styrelsen, hvor man aldrig har mødt hende, har man en anden opfattelse.

Det er i sidste ende politiet, der afgør, om smertepatienter som får medicinsk cannabis med THC-indhold må køre bil. Som udgangspunkt følger politiet styrelsens anbefaling.

Den tidligere butiksassistent og zoneterapeut Marianne Fridthjof har gennemgået to operationer for diskusprolaps og siden tre operationer yderligere for at stivgøre leddene i ryggen. Derudover er hun ramt af fibromyalgi.

Da hun pga. kroniske smerter er ordineret stærk medicin og samtidig har en handicapbil, skal kørekortet løbende fornyes. Det er hidtil foregået gnidningsfrit i de fem år, hun har haft sin handicapbil og dengang fik morfin.

Men sådan er det ikke mere, efter hun er gået over til cannabis.

For nylig fik hun brev fra politiet om, at hendes kørekort står til at blive inddraget på anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som har nultolerance over for magistrelt fremstillet medicinsk cannabis. Den direkte påvirkning af kroppen og eventuelle bivirkninger er ifølge styrelsens opfattelse ikke undersøgt godt nok.

Anette Lykke Petri, overlæge, ph.d., er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun siger:

»Vi går meget op i, at præparaterne er gennemtestet og godkendt. Og det her har ikke været igennem godkendelses-procedurerne. Derfor anbefaler vi - ud fra et forsigtighedsprincip for både patienten selv og dennes medtrafikanter - et generelt kørselsforbud,« siger hun og henviser i øvrigt til en EU-rapport på området.

Et magistrelt fremstillet præparat tilpasses normalt den specifikke patient. Men med en generel anbefaling af et kørselsforbud bliver der ikke skelet til individuelle hensyn. Marianne Fridthjof føler sig derfor som sagesløs kastebold.

Hun har fået en frist til 24. august til at komme med bemærkninger til afslaget på at få fornyet sit kørekort. Men af frygt for at få et permanent afslag tør hun ikke gå ind i sagsbehandlingen, men er i stedet - stærkt nødtvunget - begyndt at trappe ud af cannabis for at gå tilbage til morfin eller et tilsvarende præparat, som hun ved, hun ikke kan tåle og som giver hende voldsomme kramper, anfald af opkast og flere andre ubehageligheder.

»Det er en frygtelig situation at stå i. Men jeg er nødt til det, for jeg er total afhængig af bilen,« siger hun.