Lyt til artiklen

Omkring 16.500 9.-klasses elever har i dag været til eksamen i enten geografi eller biologi. Eksamenerne skulle være foregået på computer, men på grund af en fejl i det digitale eksamenssystem har skolerne været nødt til at finde papir og blyanter frem.

De to eksaminer er en slags multiple choice-test, som automatisk ville blive rettet, hvis de blev lavet på en computer. Men en fejl i it-systemet betyder, at elevernes svar på underspørgsmål i en kategori ikke bliver gemt, hvis eleven ikke husker eller når at trykke ‘gem’ eller ‘afslut’ inden prøvetiden udløber. Derfor kan en elev miste vigtige point for korrekt besvarede spørgsmål.

Fejlen blev opdaget under en digital eksamen i dansk læsning og diktat i sidste uge. Alle godt 68.000 9.-klasses elever landet rundt skulle til denne eksamen, men 13.600 elever gennemførte som et forsøg eksamen digitalt.

Disse elever bliver tilbudt reeksamen i næste uge. Reeksamen er frivillig, og den vil foregå på papir. Det er på forhånd besluttet, at eleverne ved reeksamen ikke kan få en lavere karakter, end den de opnåede ved den digitale eksamen.

Også den digitale prøve i matematiske færdigheder, der blev afholdt for samtlige 9.-klasses elever tirsdag den 5. maj, har været ramt af fejlen i it-systemet. Men på grund af prøvens opbygning er konsekvenserne ved denne prøve langt mindre.

Derfor har man i Undervisningsministeriets Kontor for Prøver, Eksamen og Test vurderet, at man rent administrativt kan rode bod på fejlen, så ingen elever får en lavere karakter på grund af fejlen, end de ellers ville have fået.

»Når man har løst eksamensopgaverne, så får man nogle point for hvert rigtige svar, og så er der en omsætningstabel, der afgør hvilken karakter man skal have, alt efter hvor mange point man har scoret i alt. Det pointsystem ændrer vi en anelse, så vi er sikre på, at ingen går en karakter ned på grund af it-fejlen,« siger kontorchef Rasmus Vanggaard fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test.

Eleverne skal mindst have karakteren 2 i dansk og matematik for at kunne komme ind på en erhvervsuddannelse, og derfor er det ekstremt vigtigt, at ingen uberettiget får en karakter lavere end 2.

Eksamenerne bliver på denne måde afsluttet, uden at det får negative konsekvenser for elevernes karakterer. Til gengæld kan et stort antal faglærer se frem til at skulle igang med den røde kuglepen og manuelt rette de mange opgaver, som computere ellers ville have rettet for dem.