Tusindvis af spædbørn bliver hvert år af sundhedsplejersker henvist til kiropraktisk behandling, men den dyre behandling, som er støttet af det offentlige, bør frarådes. Der er intet, der dokumenterer, at den virker på kolik, lyder det fra professor.

Kolik, som kommer til udtryk ved langvarig og uforklarlig gråd hos spædbørn, bliver i stigende grad behandlet af en kiropraktor efter rådgivning fra sundhedsplejersker. Flere end 10.000 spædbørn bliver ifølge kiropraktorerne hvert år henvist til såkaldt spinalmanipulation, skriver Ugeskrift for Læger, men ifølge professor Jan Blaakær, Aarhus Universitetshospital i Skejby, er der ingen dokumentation for, at den kiropraktiske behandling virker.

- Der er meget mangelfuld evidens på området. Faktisk findes der kun et enkelt norsk studie, som er udført videnskabeligt korrekt, og den viser endda, at der ikke er noget, der taler for, at kiropraktisk behandling skulle virke på kolik-ramte børn, siger Jan Blaakær til Berlingske Nyhedsbureau.

Han har stået i spidsen for en gennemgang af den eksisterende litteratur på området for netop at finde frem til et vidensgrundlag for at foretage kiropraktisk behandling af specielt spædbørn med kolik. Og på trods af, at flere og flere forældre benytter sig af behandlingen, typisk efter rådgivning af en sundhedsplejerske, er den manglende dokumentation slående.

- De danske sundhedsplejersker har lov til at henvise til kiropraktisk behandling ifølge Sundhedsstyrelsen, og det gør mange. Det vil sige, at man henviser til en behandling, der er manglende evidens for på trods af, at behandlingen er en ikke ubetydelig udgift for nybagte forældre samt for samfundet, siger Jan Blaakær og uddyber:

- Ifølge kiropraktorernes egne oplysninger behandler man årligt 10.000 spædbørn, så det er forbundet med en stor offentlig sundhedsudgift, fordi det offentlige jo yder et tilskud til behandlingen, der kan beløbe sig til cirka 500 kroner per gang ud af måske fem-seks behandlinger.

Han opfordrer til, at kiropraktorer og sundhedsplejersker får etableret et fornuftigt samarbejde, så man kan få be- eller afkræftet, om der reelt er effekt ved kiropraktisk behandling af kolik. Indtil da bør man droppe den kiropraktiske behandling, konkluderer han i Ugeskift for Læger.

- Det er foruroligende, at man som autoriseret sundhedsperson henviser til en behandling, der ikke er evidens for, lyder det fra professoren.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.