56-årige Marianne Fridthjof fra Aarhus er opereret fem gange i ryggen. To gange for diskusprolaps og tre gange for at stivgøre ryggen. Desuden er hun ramt af fibromyalgi. Hun er smertepatient og har kørestol, el-scooter og handicapbil, så hun kan komme rundt og have noget, der bare ligner et liv uden for hjemmet.

Pga. kombinationen handicapbil og stærk medicin skal hun løbende have fornyet sin førerret. Det har aldrig været noget problem. Før nu.

Men nu står hendes verden til at bryde sammen, da hun pludselig ikke kan få fornyet kørekortet. Begrundelsen er, at hun får medicinsk cannabis som smertebehandling i stedet for stærk morfin, som hun fik frem til forrige år, og som hun ikke kan tåle.

Styrelsen for Patientsikkerhed begrunder bl.a. sit afslag i, at virkningen af et magistrelt fremstillet cannabispræparat, som det Marianne Fridthjof er ordineret, ikke er tilstrækkeligt undersøgt og dokumenteret til, at trafikfarligheden kan vurderes. I styrelsens egne retningslinjer står der: '(...) Hvis det (cannabisholdige præparater, red.) er indtaget i henhold til lovlig recept, vil der kunne udstedes eller fornyes kørekort, så længe det er indtaget i overensstemmelse med recepten, og den ordinerende læge vurderer, at det er forsvarligt'. Både Marianne Fridthjofs egen praktiserende læge og en smertelæge anbefaler, at hun skal have fornyet sit kørekort. Vis mere

Men anbefalingen om et nej til fornyet kørekort fra Styrelsen for Patientsikkerhed strider mod styrelsens egne retningslinjer. For både Marianne Fridthjofs praktiserende læge samt en speciallæge i smertebehandling vurderer hende til at være egnet til at køre bil forsvarligt. I styrelsens egne regler for trafikfarlige lægemidler hedder det:

'(...) Hvis det (cannabisholdige lægemidler, red.) er indtaget i henhold til lovlig recept, vil der kunne udstedes eller fornyes kørekort, så længe det er indtaget i overensstemmelse med recepten, og den ordinerende læge vurderer, at det er forsvarligt'.

Af sin egen praktiserende læge og af en speciallæge i smertebehandling anbefales det, at Marianne Fridthjofs kørekort bliver fornyet. Men altså ikke af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vis mere

»Jeg var rystet, da jeg fik besked fra politiet om, at de vil afslå at forny mit kørekort på baggrund af anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er jeg stadig, for jeg er 100 procent afhængig af min bil,« siger Marianne Fridthjof.

»Jeg har intet gjort forkert. Tværtimod. Jeg har fulgt retningslinjerne til punkt og prikke, og to læger, som kender mig personligt og har undersøgt mig, anbefaler, at jeg skal have kørekortet fornyet. Alligevel afviser styrelsen det, selv om det for mig at se er klokkeklart i strid med deres egne regler.«

Og ridser situationen og dilemmaet sådan op:

»Det her betyder, at jeg kun har to muligheder: Jeg kan vælge at beholde mit kørekort og dermed stadig have mulighed for at have et liv uden for hjemmet - men er så til gengæld også tvunget til at trappe helt ud af medicinsk cannabis og igen gå over til morfin, som jeg bliver voldsomt syg af, får kramper, kaster op af og alt muligt andet ubehageligt. Eller jeg kan fortsætte med at tage medicinsk cannabis, som jeg er ordineret, og som gør, at jeg ikke har haft det bedre end nu gennem de seneste 10 år. Men må så til gengæld ikke længere få lov at køre bil, så jeg kan have et liv. Det er en frygtelig situation at stå i,« siger en frustreret Marianne Fridthjof, som også ser en trussel for andre smertepatienter, der som hende er ordineret medicinsk cannabis og er afhængig af at have et kørekort.

Marianne Fridthjof har indtil sidste år fået stærk morfin gennem  25 år. Forrige år trappede hun ud af morfinen og gik over til medicinsk cannabis og har fået det væsentligt bedre. Men nu kan hun ikke få fornyet sit kørekort til sin handicapbil, som hun er 100 procent afhængig af.Foto: Mikkel Berg Vis mere

Det er Politiets Administrative Center Vest i Holstebro, der på baggrund af anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed påtænker at afslå at forny den 56-årige tidligere butiksassistent og zoneterapeuts førerret. Hun har fået en frist til den 24. august til at komme med bemærkninger til afslaget, men hun tør foreløbig ikke gå ind i sagsbehandlingen, da hun frygter, at hun aldrig vil kunne få sit kørekort igen, hvis afslaget kommer til at stå ved magt. Derfor har hun nu allieret sig med en advokat.

»Jeg føler mig fuldstændig fanget i det her. Det er helt urimeligt. Jeg nægter at blive gjort til forbryder, for jeg har intet gjort forkert. Jeg føler, det er dybt diskriminerende og krænkende. Jeg var på stærk morfin i 25 år, hvoraf jeg de sidste fem har haft en handicapbil. I den periode har jeg hvert år fået fornyet mit kørekort administrativt uden problemer. Men Styrelsen for Patientsikkerhed har som udgangspunkt nultolerance i forhold til medicinsk cannabis, og jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes, at et flertal blandt lægerne principielt er imod brug af det. Men det giver dem jo ikke ret til bare at afvise, at jeg kan få fornyet mit kørekort, når to læger, som kender mig, ikke er i tvivl om, at jeg kan køre forsvarligt,« siger Marianne Fridthjof, der har tilbudt selv at betale for både en læge og en testkørsel på et køreteknisk anlæg for at kunne bevise, at hun kan køre bil uden risiko.

»Jeg er total afhængig af bilen. Jeg bliver tosset i hovedet, hvis jeg skal være fanget herhjemme hele tiden. Jeg kan ikke komme rundt til de behandlinger, jeg får flere gange om ugen, når jeg ikke kan køre selv. Og det er uværdigt ikke at kunne hente sine egne børnebørn, bare fordi der sidder nogle læger et sted og siger, at dét der medicinsk cannabis kan de ikke lide,« siger den 56-årige smertepatient. Vis mere

For at blive godkendt til medicinsk cannabis skal man have prøvet mindst otte forskellige andre præparater først. Marianne Fridthjof, som er ordineret et magistrelt fremstillet cannabispræparat, og som ikke er en del af den statslige forsøgsordning, har prøvet flere end otte og kan ikke tåle nogen af dem. Og altså heller ikke længere morfin.

Men nødtvungent er hun nu på fjerde uge i gang med at trappe ud af medicinsk cannabis, fordi hun er afhængig af sit kørekort. Hun kan allerede mærke, at det går den forkerte vej med helbredet og ser med nervøsitet frem mod igen at skulle anvende morfin eller et andet tilsvarende præparat, som hun på forhånd ved vil give hende voldsomme bivirkninger.

»Jeg er total afhængig af bilen. Jeg bliver tosset i hovedet, hvis jeg skal være fanget herhjemme hele tiden. Jeg kan ikke komme rundt til de behandlinger, jeg får flere gange om ugen, når jeg ikke kan køre selv. Og det er uværdigt ikke at kunne hente sine egne børnebørn, bare fordi der sidder nogle læger et sted og siger, at dét der medicinsk cannabis kan de ikke lide,« siger hun.

B.T. har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed og spurgt, hvorfor man ikke har taget Marianne Fridthjofs egne lægers anbefaling i betragtning. Kommunikationsrådgiver Line Jensen oplyser, at styrelsen ikke kommenterer på konkrete sager, men at B.T.'s henvendelse - som et generelt spørgsmål - nu er givet videre til juridisk afdeling.