Maria Roneklindt er folkeskolelærer og dermed en af de mange, som håber på bedre arbejdsvilkår, når OK-forhandlingerne er overstået. Vi har bedt Maria hjælpe os med at skemalægge hendes arbejdsuge, som ikke alene er fyldt med undervisningstimer, men også et væld af andre opgaver.

»Jeg vurderer, at jeg har fire timer alt i alt, som er ren forberedelse til tyve timers undervisning. Det er fuldstændig urealistisk, at det skal kunne lade sig gøre på tilfredsstillende vis,« siger Maria Roneklindt, der til daglig er lærer på Fløng Skole i Høje Taastrup.

Hun underviser primært i dansk, engelsk og kristendomskundskab.

Udover at undervise, så har Maria Roneklindt mange praktiske opgaver på sine skole. Det samme har hendes kollegaer. En af hendes opgaver er blandt andet at skemalægge kollegaers arbejdsopgaver udover deres undervisning. Der er også arbejde med elevers trivsel, møder med ledelse, kollegaer, skolepsykologer, socialrådgivere, forældre og meget mere. Hun drømmer om, at der bliver lagt en fast tidsramme for netop det.

»Der er ikke normeret en fast tid til mine opgaver udover undervisning. Det er opgaver, jeg skal løse. Bruger jeg for meget tid på dem, så går det ud over undervisningskvaliteten,« siger hun.

- Oplever du, at det sker?

»Ja, det sker ofte.«

- Hvad forskel ville det gøre?

»Hvis jeg fik normeret tid til de opgaver, så ville det stå klart, at jeg ikke havde tid nok til at forberede undervisningen. Så ville jeg få færre undervisningstimer, som jeg til gengæld kunne forberede ordentligt,« siger hun.