Ejeren af en nyåbnet café i Illum i København har skabt forargelse, efter at han har indført forbud mod ammende mødre i sin café. I virkeligheden er loven dog helt på hans side.

Sagen om den amme-forbydende café, Spisebaren, fik opmærksomhed, efter at en mor i sidste uge blev bortvist fra caféen, da hun havde ammet sin ni måneder gamle datter.

Men ifølge loven er caféejer Mikkel Schafi dog i sin gode ret til at forbyde mødre at amme deres børn i hans café. Det vurderer Jens Zimmer Christensen, der er formand for hotellerne og restauranternes brancheforening Horesta.

- Det må en virksomhed gerne. Så længe du ikke diskriminerer som følge af køn, alder, religion, alder eller seksuel orientering, så kan du faktisk bestemme ret meget om din virksomhed. Men du må ikke diskriminere, siger Jens Zimmer Christensen fra Horesta.

Muligheden for forbudet skyldes, at restauranter og caféer falder ind under den private ejendomsret. Det giver ejerne meget vide rammer for, hvad man vil acceptere, og hvad man vælger at forbyde. Det centrale er dog, at der er lige forhold for alle gæster.

Hos Horesta har man forståelse for, at nogle af medlemmerne vælger den løsning, som man ser hos Spisebaren i Illum.

- Dét at børn bliver ammet i offentligheden, kan man betragte som et stigende fænomen. Det er selvfølgelig en meget naturlig ting at gøre, men det sker i videre omfang end tidligere. Nogle steder føler ejerne, at det nærmere bliver reglen end undtagelsen, at mødre sidder og ammer. Der skal være en vis balance, mener Jens Zimmer Christensen, formand for Horesta.