Med den rette træning er langtidsledige mindst lige så gode jobkonsulenter som alle andre, lyder det fra en jobcenterchef.

Langtidsledige kan nu søge job, hvor de skal rådgive andre langtidsledige om at komme i job. Det skriver Berlingske.

En del af de 442 stillinger, der indtil videre er slået op som akutjob via regeringens akutpakke 2, er nemlig stillinger som job- eller beskæftigelseskonsulenter på forskellige kommuners jobcentre.

Gentofte Kommune søger eksempelvis en jobformidler som bl.a. skal have »fokus på langtidsledige«, og Jobcenter København er på jagt efter to beskæftigelseskonsulenter og tre vikarer, hvis primære opgave bliver at »afklare matchning af den lediges kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets behov«, og i øvrigt lave jobplaner og »give generel information og vejledning om jobsøgning«.

Morten Kaspersen, forretningsfører i 3F, undrer sig:

- Der er mange jobcentre, der har lagt job ud som beskæftigelseskonsulenter som akutjob. Det virker lidt paradoksalt. Det er svært at tro på, at de job kan bestrides af akutjob-berettigede personer, siger han.

Akutjobordningen går ud på, at arbejdsgiverne får en kontant belønning på op mod 25.000 kr., hvis de ansætter en langtidsledig, som står til at miste dagpengeretten. Ifølge aftalen, som er indgået mellem regeringen, KL, regionerne og Dansk Arbejdsgiverforening, skal der være opslået 12.500 akutjob inden 1. juli næste år.

Michael Kornager, jobcenterchef i København, kalder det »noget pjat«, at langtidsledige ikke skulle kunne blive jobkonsulenter:

- Jeg forstår slet ikke kritikken. Langtidsledige er hverken dumme eller uduelige. De fleste er fuldstændig arbejdsmarkedsparate mennesker, som af forskellige grunde har været uheldige og ikke har fået job, siger han.

En opsigtsvækkende undersøgelse fra Aalborg Universitet viste tidligere i år, at hver femte sagsbehandler på landets jobcentre ikke har en uddannelse, som er relevant for deres arbejde.

- At langtidsledige skal rådgive langtidsledige siger noget om, at retssikkerheden for ledige halter. Der er bestemt grund til at være kritisk over for det, siger professor Henning Jørgensen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Hans undersøgelse, som blev foretaget blandt 1.121 medarbejdere og chefer i 27 af landets 91 jobcentre, viser desuden, at fem procent af sagsbehandlerne ingen uddannelse har overhovedet. - Du kan være skolelærer eller vinduespudser og dagen efter rådgive ledige. Der er ingen sikkerhed for, at dem der sidder i et jobcenter kan noget som helst. I undersøgelsen afdækkede vi, at det er et mindretal, der har en relevant uddannelse. Fagligt er der et problem, der mangler simpelthen en uddannelse til de her funktioner, siger Henning Jørgensen til Berlingske.

Jobcenterchef Michael Kornager forklarer, at nyansatte jobkonsulenter selvfølgelig skal uddannes, hvis de ikke har erfaringen eller baggrunden til jobbet. I Københavns Kommune – som flere gange har ansat langtidsledige som jobkonsulenter – er der ingen formelle krav til kompetencer, men det vigtige er, at konsulenterne har erhvervs- eller livserfaring.

- Det er helt forfejlet, at tro, at personer ikke kan blive gode jobkonsulenter, hvis de har været ledige i et år eller to. Man gør de langtidsledige til nogle helt uduelige mennesker. Sådan er det ikke. De er fuldt ud lige så klar til at tage et job som jobkonsulent, som alle andre er.Spørgsmål: Hvad baserer du det på, når du siger, at de er lige så klar som alle andre?

- Det kan vi se, når vi har dem til samtale. Hver tredje måned vurderer vi disse personer for, om de er arbejdsmarkedsparate. Vi laver altså en konkret vurdering, og så længe, vi vurderer, at de er arbejdsmarkedsparate, har de ikke andre udfordringer, end at de mangler et job.

60-årige Jan Gerner Bresson er en af dem, det hele handler om. Han er uddannet pædagogmedhjælper, men har været ledig i snart to år og forventer at miste dagpengene til foråret. Han har søgt flere forskellige job, men kunne alligevel ikke finde på at blive jobkonsulent. Som han siger:

- Jeg er ikke sagsbehandler. Jeg er bare en gammel pædagogmedhjælper.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.