Landets nye veterancenter har få daglige henvendelser til ny døgntelefon. Alle vil hjælpe heltene, men konference sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten og behovet.

De offentlige og private organisationer, der tilbyder hjælp til veteraner, må ofte kigge langt efter kunder til deres tilbud.

Det viser Berlingskes rundringning til en række aktører, der tilbyder rådgivning, kurser eller mentorstøtte til hjemvendte soldater. Problemstillingen og behovet for koordinering mellem organisationerne var et af hovedemnerne for en konference om veteranpolitik i København for nylig.- Der kan hurtig gå John Wayne i det her, hvor man bare skyder med indsatserne, lød det blandt andet fra Jette Ammar Kristoffersen, der leder forsvarets nyoprettede »Veterancenteret« i Ringsted. Veterancenteret beskæftiger i alt 110 ansatte, heriblandt forsvarets psykologer og socialrådgivere, og med baggrund i færre end to daglige henvendelser fra veteraner til centerets døgntelefon stillede hun spørgsmålet, om »nok er nok« i veteranpolitikken?

Danmarks største militære fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, har ikke noget særligt tilbud om støtte til hjemvendte medlemmer, hvoriblandt der befinder sig befalingsmændene i hæren samt konstabler og befalingsmænd i søværnet og flyvevåbnet.

- Det kan vi ikke se, der er et behov for. Vi har en faglig konsulent til at støtte medlemmerne, og så mener vi i øvrigt, at veteranstøtte er et anliggende for det samfund, der udsender dem, siger formanden, Jesper K. Hansen.

- Men vi er glade for, at der er etableret et veterancenter til at samle støtten, for jeg frygter for, at de frivillige organisationers indsats vil falde væk, når fokus på området bliver mindre.

Ifølge Jesper K. Hansen er mange af hans medlemmer i øvrigt trætte af at blive fremstillet som psykiske tilfælde.

- Vi vil ikke stille op som tudefjæs, der bare vil have noget. Så bliver befolkningen hurtigt trætte af veteraner, tilføjer han.

Tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V), der formulerede veteranpolitikken og etablerede veterancenteret i Ringsted, afviser, at støtten til veteraner er skiftet fra for lidt til for meget.

- Veterancenteret indeholder også en koordinerende funktion, så det kan bistå til at sikre, at de frivillige organisationer ikke falder over hinanden, og så man kan undgå initiativer, der ikke er behov for,« siger hun. Gitte Lillelund Bech tilføjer, at man skal respektere, at de fleste veteraner ikke har behov for hjælp. »Men vi skal diskutere opgaverne i Veterancenteret efter 2015, hvor vi har færre udsendte soldater.

På Frederiksberg, som i maj sidste år som en af de første kommuner iværksatte en veteranpolitik med tilhørende veterankoordinator, har koordinatoren hidtil modtaget 29 henvendelser svarende til tre om måneden eller mindre end én om ugen. Borgmester Jørgen Glenthøj (K) siger imidlertid i en pressemeddelelse, at status viser både »stor søgning – og stor tilfredshed.«- Jeg er meget glad for, at veteranerne i vores kommune har taget godt mod vores tilbud, tilføjer han.Enhedslistens arbejdsmiljøordfører Jørgen Arbo-Bæhr konstaterede på veterankonferencen, at befolkningen opfatter veteraner som »helte,« og at alle politikere derfor gerne vil sige noget godt om dem.

- De er ofte unge mennesker, som pådrager sig en arbejdsskade og skal støttes. Og den støtte burde alle andre mennesker også have, siger Jørgen Arbo-Bæhr.Forsvarets veterancenter i Ringsted er blandt dem, der er genstand for stor politisk velvilje. Veterancenteret har netop fået bevilget penge fra de såkaldte satspuljemidler til et jobprojekt med op til ti ansatte – uden at have søgt om bevillingen. - Vi læste om bevillingen i avisen, fortalte Veterancenterets leder, Jette Ammar Kristoffersen, kollegerne fra de andre private og offentlige organisationer, der tilbyder hjælp til krigsveteraner.