Det står skidt til med dyrevelfærden i danske i svinestalde. I en kontrol fra Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold blev hele 31 ud af 50 landmænd afsløret i at overtræde reglerne for dyrevelfærd. To landmænd er blevet politianmeldt for særligt grove tilfælde af mishandling.

Og ikke nok med at landmændene risikerer bøder på op til 20.000kr, så kan flere af dem også ende med at miste en del af deres EU støtte, hvilket kan blive en langt større økonomisk bet.

For resultatet ser bestemt ikke godt ud, siger lederen af Veterinærrejseholdet,Flemmning Marker til Bt.dk.

- Det er bestemt ikke noget imponerende resultat, understreger han.Hans medarbejdere har netop afsluttet en kampagne med fokus på velfærden hos danske slagtesvin, og kan efter en stikprøvekontrol hos 50 landmænd konstatere, at der hos 62 procent af landmændene var problemer med dyrevelfærden.

- De typiske problemer er, at syge dyr ikke får den rigtige behandling, og at de dertil indrettede sygestier ikke er tilstrækkeligt indrettet, siger Flemming Marker.

Under kontrollen fandt Fødevarestyrelsen blandt andet svin med halebid, navlebrok og infektioner i led og knogler, sygdomme der ikke blev behandlet tilstrækkeligt.

- Det er et vist forbedringspotentiale hos mange af landmændene, lyder det fra Flemming Marker som en reaktion på de nedslående resultater.

29 ud af de 31 overtrædelser gik specifikt på overtrædelse af lovgivningen om behandlingen af syge- og tilskadekomne slagtesvin, mens de resterende to handler om manglende adgang til beskæftigelses- og rodemateriale.

I to af besætningerne var overtrædelserne så grove, at landmændene er blevet politianmeldt. I 18 af tilfældene har landmændene fået et påbud, mens Fødevarestyrelsen i ni tilfælde har indskærpet reglerne over for landmændene.

Fordi flere af overtrædelserne ikke bare er overtrædelse af de danske dyrevelfærdsregler, men også en overtrædelse af EU reglerne, risikerer landmændene også at blive skåret i EU støtten.
- Og det kan i sidste ende vise sig, at blive langt dyrere for landmændene, end de bøder de risikerer, siger Flemming Marker.

Stikprøvekontrollen viser iøvrigt, at landmænd med over 3.000 svin har sværere ved at overholde reglerne end landmænd med mindre end 1.500 svin i besætningen.

Blandt de store svinebesætninger overtrådte 68 procent af landmændene reglerne, mens det i de mindre besætninger var 58 procent.

Og hos landmændenes brancheorganisation er man da heller ikke glad for de tårhnhøje procenter

- Jeg er ærgerlig over, at tallene er så høje. Det er dårlig management ikke at behandle sine dyr ordentligt, og det giver dårlig økonomi, siger Lindhart B. Nielsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion i en pressemeddelse.

Der findes lidt over 3 mio. slagtesvin i Danmark.