Danskere kan se frem til et haltende samfund, hvis de omkring 100.000 offentlig ansatte nedlægger arbejdet 4. april som følge af en storkonflikt.

De ca. 100.000 ud af Danmarks i alt 745.000 offentligt ansatte, der er valgt ud til at skulle strejke. Tallet dækker over alt fra lærere, pædagoger og sygeplejersker over Banedanmark til p-vagter og dyrelæger, der skal tjekke svin, før de eksporteres.

Dermed kan det blive en problematisk hverdag for alle - også ansatte i den private sektor, siger Bent Greve, der er arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet.

»Der er mange, der bliver berørt. Det er børnene, der ikke kan komme i folkeskole, unge, der ikke kan få deres studentereksamen, og forældre, der bliver nødt til at blive hjemme og passe deres børn eller tage dem med. Det handler om, at der pludselig er nogle områder i samfundet, der ikke fungerer, som man forventer fungerer,« siger Bent Greve.

Ifølge forskeren bliver politikerne også berørt af en mulig strejke.

»Man rammer bredt for at gøre hele Danmark opmærksom på, at det ikke kun er en konflikt, der kører i hovedstadsregionen, men at det er en konflikt, der har dybe rødder overalt på danmarkskortet. De lokale politikere, har jo lovet en service til borgerne, der nu ikke bliver leveret. Og dem, der strejker nu, bliver snart til vælgere,« siger Bent Greve.

'Det ser sort ud'

Danmarks Lærerforening har varslet, at i alt 5.500 lærere og børnehaveklasseledere er udtaget til konflikt, og listen tæller 171 forskellige skoler. Lærernes konfliktvarsler er tæt koordineret med pædagogernes forbund, BUPL, og de har blandt andet valgt Høje-Taastrup Kommune, hvor Kommunernes Landsforenings topforhandler, Michael Ziegler (K), er borgmester.

Ifølge Danmarks Lærerforenings formand for overenskomstudvalget, Gordon Ørskov Madsen, tyder det lige nu på en konflikt.

»Vi har sendt det kraftigste signal, vi overhovedet kan. Vi håber, det kan få arbejdsgivere til at vågne op og få dem tilbage til forhandlingsbordet og finde nogle løsninger,« siger han og lister op, hvor problemer er:

»Vi har lige nu store rekrutteringsproblemer på lærerområdet, hvor hver sjette ikke har en læreuddannelse. Vi stiller krav om, at lærernes arbejdstid er ens med andre faggrupper, og vi vil have en lønstigning til offentlige ansatte, da der er penge i samfundet, vi vil ikke have, at den offentlige sektor er uattraktiv at være i,« siger Gordon Ørskov Madsen, der mener, at det lige nu ligger til en konflikt:

»Det ser sort ud. Vi håber, vi kan lande nogle kompromiser, men vi møder ikke mange indrømmelser fra arbejdsgiveren. Jeg ved ikke, om de allerede har en aftale med Regeringen om, at de får det, som de vil have det. Det er bekymrende. Jeg håber, man besinder sig og vil forhandle,« siger han.

3 brancher, der bliver ramt af strejken

Svineeksporten

  • Normalt tjener staten penge under en strejke blandt offentligt ansatte, da de dermed sparer lønkroner uden at tabe decideret produktion - modsat de private arbejdspladser. Det kan dog alligevel blive dyrt for den danske stat, da veterinærafdelingerne i Jylland er valgt ud i strejken. Afdelingen står for levende syn af eksport af levende grise, og dermed vil Danmark ikke kunne eksportere svin under strejken. Ifølge tal fra Landbrug og Fødevarer eksporterede Danmark 14,5 millioner grise sidste år. De jyske afdelinger står for to tredjedele af den samlede eksport, hvilket svarer til 9,75 millioner svin. Der er ikke tal på, hvor stor en værdi de levende svin udgør, men den samlede eksport af både levende og slagtede svin svarer til ca. 30 milliarder kroner.

Foto: Henning Bagger
Vis mere

Togtrafikken

  • Banedanmark står for drift og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen i Danmark. Uden Banrdanmarks ansatte kommer togene til at mangle signaler, og der vil være manglende vedligeholdelse af stationer og skinner. Strejkens omfang afhænger dog af, om alle fagforbund er med i konflikten, og hvor mange tjenestemænd, der er ansat hos Banedanmark, som ikke må strejke.

Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere

Peter Madsen-sagen

  • Retssagen mod Peter Madsen, der er tiltalt for at have dræbt og mishandlet den svenske journalist Kim Wall, begynder torsdag. Men Københavns Byret, der er landets største byret, er sammen med Sø- Og Handelsretten udpeget af fagforbundet DJØF til at gå med i den strejke, der er varslet i april. Fire af Peter Madsen-sagens retsmøder, en tredjedel af de berammede, er placeret i den varslede konfliktperiode fra 4. april.

Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere