Selv om der er sat mål for, hvad eleverne i folkskolen skal lære i de enkelte fag, sker det ikke, fordi lærernes fokus er på timernes indhold frem for målsætningerne.

Folkeskolen opfylder ikke de fælles mål, som er blevet opstillet for de enkelte fag fra politisk side i 2003 og revideret i 2009. Det skriver politiken.dk på baggrund af en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Regeringens forslag til den reform, som er på vej for folkeskolen, satser på mål- og rammestyring, men lærerne bruger mere tid på, hvad eleverne laver i timerne og undervisningens emner, end de gør på at lave målsætning for elevernes læring.

- Læringsmål fylder meget lidt i lærernes planlægning af undervisningen. Også selv om de ifølge loven skal danne udgangspunkt for den. Lærerne er optagede af, hvad eleverne konkret skal lave i timerne, men de mangler et fokus på, hvad eleverne skal lære af det, de laver, siger Katja Munch Thorsen, områdechef for grundskoleområdet i EVA, til politiken.dk.

Siden 1993 har det ligget fast, at orientering med den enkelte elevs læring i fokus skulle være folkeskolens mål, og de såkaldte fælles mål blev indført i 2003 og revideret i 2009, så de nu består af de bindende nationale mål for de enkelte fag samt læseplaner og undervisningsvejledninger.

I matematik i 9. klasse er slutmålet eksempelvis at »opstille, afgrænse og løse både rent faglige og anvendelsesorienterede matematiske problemer og vurdere løsningerne bl.a. med henblik på at generalisere resultater«, fremgår det af Undervisningsministeriets hjemmeside.

- På de fem skoler, vi har undersøgt, er der meget få lærere, der sætter læringsmål. Dermed kan de heller ikke formidle dem til eleverne. Det betyder, at der er et uudnyttet potentiale. Lærerne skal kende målene for at kunne evaluere undervisningen, og eleverne skal kende dem, fordi de lærer både bedre og mere på den måde, siger Katja Munch Thorsen til politiken.dk.

Mens næstformanden i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, erkender, at de fælles mål ikke bliver brugt tilstrækkeligt, så mener direktøren i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, at resultaterne af undersøgelsen er »beklagelige«.

- Hele ideen med at have fælles mål er, at det skal skabe en fælles overordnet styring af, hvad folkeskolens fag skal gå ud på. Det sker tydeligvis ikke, siger han til politiken.dk.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.