Elever mistrives, fordi lærerne ikke længere har tid til den enkelte elev, siger Anders Bondo Christensen.

København. Der er behov for at styrke lærernes evne til at knytte bånd til eleverne. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, som Politiken omtaler.

Det er blandt andet lærernes manglede relationskompetence, som betyder, at otte procent af eleverne i 4. 9.-klasse føler sig uden for i skolen.

Men den konklusion er formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, ikke enig i.

Det har absolut ikke noget med lærernes evner at gøre, at eleverne ikke trives, mener han, men derimod at lærerne har fået meget mindre tid til den enkelte elev.

- Man har prioriteret, at lærerne skal have mange flere undervisningstimer, og dermed bliver der mindre tid til den enkelte elev og til at vise omsorg, når det er nødvendigt, siger han.

- Det er en helt forkert prioritering, vi har lavet i Danmark.

Han peger på, at klassekvotienterne er steget, mens antallet af lærere er skåret ned. Og det nytter ikke, at pædagoger overtager en del af lærernes job, siger Anders Bondo Christensen.

- Vi ved, at de gode relationer til lærerne er afgørende for, om eleverne får noget ud af undervisningen. Det er ikke noget, man kan udlicitere til andre, siger han og retter kritik mod rapportens konklusioner.

- Det er farligt, at Dansk Center for Undervisningsmiljø begynder at drage deres egne konklusioner. Det er som om, at det er forbudt at tale om, at der er for få ressourcer i skolen, siger Anders Bondo Christensen.

Spørgsmål: Så der er ikke noget galt med lærernes kompetencer?

- Vi vil meget gerne styrke læreruddannelsen, men det nytter bare ikke, at vi ikke sætter ind, hvor det er nødvendigt. Det er rammevilkårene, som er problemet.

/ritzau/